Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Gealan S9000

MF_APR3

Иновативната комбинирана система S9000

Новата система GEALAN S 9000 обединява от една страна, като комбинирана система с дълбочина 82,5 мм., характеристиките и предимствата на медиалните и крайни гарнитури за уплътняване. Голямата строителна дълбочина, шестте камери на профила на касата и крилото и трите на ниво на уплътняването, са гаранция за една изключителна термоизолация. Така, прозорците задоволяват най-високите изисквания.

Със системата от профили S 9000 ще ползвате една модерна, напредничава система, която е също толкова подходяща за новите но и за ремонтираните сгради. По този начин S 9000 напредва към една нова платформа за създаване на прозорци, входни врати и плъзгащи се врати от програмата продукти на GEALAN. Освен това, убеждава посредством следните аргументи:

Ефективност
S 9000 е проектиран за да постигне макси- малните възможни нива на термоизолация. Дори и без допълнителни оскъпяващи мерки, като арматура за термично разде- ляне, ще бъдат постигнати забележителни стойности на Uf до 0,89 W/m2 K при версията с медиална гарнитура и до 0,97 W/m2 K при версията с гарнитура в края.

Спазва дизайна
Новосъздадената геометрия на профила разполага с наклон от 15° при припокри- ване, което е характерно за GEALAN. Това показва без времевия характер на новата система.

Рециклиращ се
S 9000 се основава на един затворен цикъл на материалите, посредством използването на напълно рециклиращи се материали и на проверени концепции, които са доказали своята ефективност.

Предлага се от: