Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Fibran ECO

MF_APR3

Описание:

Плоскостите FIBRAN ECO от екструдиран пенополистирен представляват
термоизолационен материал (XPS), произведен от полистирен и подходящи
разбухващи вещества чрез процес на непрекъснато екструдиране, с който се оформя
непрекъсната плоскост с желаната дебелина (20-120 mm). След това същата се
нарязва и опакова в различни размери и форми по отношение на повърхностите и
ръбовете.

Преобладаващата част от масата на крайния продукт се състои от полистирен (PS), термопластичен полимер на стирола, който сам по себе си е съединение на въглерод и водород. Използва се кристално чист
полистирен за общо приложение с висока термоустойчивост. Добавят се малки количества от определени адитиви с цел да се улесни производствения процес или за повишаване на свойствата на крайния продукт – като оцветители и вещества, забавящи горенето. Пенообразуването се постига с добавяне на физически
разбухващи вещества, около 5-8% от общата маса. В съответствие с най-новите наредби на ЕС, ФИБРАН използва вещества /газове, които не оказват вредни въздействия върху предпазващия от УВ лъчения стратосферен озон (ODP=0) и имат минимален принос към “парниковия ефект” (нисък GWP) без компромис стермоизолационните свойства на продукта.

Произведеният материал е втвърдена, хомогенна и устойчива пяна със затворени (> 95%) полиедрични клетки, вариращи от 0.1 – 0.4 mm в диаметър и с дебелина на стените само 1 микрометър. Съответно, само 3%
от обема на продукта представляват твърдо вещество, като останалите 97% са заети от газ.

Характеристики:

Плоскостите FIBRAN ECO се характеризират c:

 • Отлични изолационни характеристики;
 • Много ниска водоабсорбция и влагоабсорбция;
 • Много висока якост на натиск;
 • Абсолютен стабилитет на размерите;
 • Хомогенна плътност на цялата маса;
 • Устойчивост на киселини и основи;
 • Устойчивост на климатични промени;
 • Съвместимост с всички обичайни строителни материали;
 • Удобство за транспорт, рязане и полагане;
 • Всички изброени характеристики не търпят промени с течение на времето.

Приложение:

Изолационните плоскости Фибран могат да се използват при:

 • Монтаж на FIBRAN ECO в стени тип “сандвич”;
 • Монтаж на топлоизолационни плоскости FIBRAN ЕСО на покриви;
 • Монтаж на топлоизолационни плоскости FIBRAN ЕСО по подове;
 • Монтаж на топлоизолационни плоскости FIBRAN ЕСО по външни стени в сутерени.

Продуктови Брошури:

Предлага се от: