Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Ceresit Ceretherm Ceramic

MF_APR3

Ceresit Ceretherm Ceramic

 1. Фиксиране
 • Строителен разтвор за топлоизолация CT 85
 1. Топлоизолационен материал
 • Плоскости от стиропор CT 315 или подобни, класифицирани както следва:
  EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-WL(T)2-DS(70)1-TR150
  • С дебелина до 25 cm
  • С плоска или профилирана челна повърхност
 1. Армирана шпакловка
 • Два слоя с мрежа от фибростъкло CT 325 с плътност равна на или по-голяма от 160 g/m2
  • Първият слой трябва да бъде фиксиран допълнително с дюбели с метален пирон
  • Броят на елементите за механично закрепване и тяхното разпределение се определят
  индивидуално от проектанта въз основа на анализа на подлежащата основа и
  изчисленията за натоварването (препоръчван минимум: 8 бр./m2
  • Строителен разтвор за топлоизолация CT 85
 1. Грундираща боя
 • Не се използва
 1. Залепване на керамичното покритие
 • Лепилен разтвор: CM 17 или CM 25
  • Плочки: водопоглъщаща способност – ниска (E ≤ 3% – клас 1 съгл. EN 176), размери
  ≤ 30х30 cm и тегло ≤ 40 kg/m2
  • Фугираща смес: CE 43, минимална ширина на фугата 6 mm
 1. Плочки
 • Деформационни фуги: FT 101 Уплътнител-лепило Flextec
  • Запълване на деформационните фуги в дълбочина: шнур от пенопластмаса с диаметър
  (Ø) при избраната ширина (d) на фугата (Ø=120%d)
  • Компенсационни профили за професионална употреба с пълнител от EPDM (етилен
  пропилен диенов мономер)
 1. Допълнителни компоненти
 • Профили за топлоизолиране при цокли и ъгли, и около прозорци

Област на приложение

 • За топлоизолиране на новопостроени сгради и сгради в процес на обновяване с крайно
  покритие керамични облицовки
  • За топлоизолиране на сгради в жилищния, обществения и промишления сектор
  • Максималната височина при монтаж се определя от противопожарните норми (в
  България – 30 m за система на база EPS)

Свойства:

 • Дълготрайно и естетично решение при най-високо качество
  • Изключително устойчива на микробиологични замърсители (плесени и мухъли)
  • Устойчива на силно ударно натоварване
  • Изключително устойчива на атмосферни въздействия
  • Изключително ниска абсорбираща способност
  • Изключително лесно поддържане в чисто състояние
  • Класификация на пожарния риск: В1 съгласно EN 13501-1 (не разпространява огъня)

Външен вид

 • Определя се от вида на керамичните плочки и цветовата гама на фугиращите смеси

Полагане

 • Компонентите на системата се подготвят лесно или са готови за употреба
  • Широка гама от допълнителни материали
  • Многобройни решения за детайли

Основи

 • Носещи повърхности на всички видове тухлени и бетонни конструкции
  • Препоръчва се да се извършва анализ на топлообмена и влагосъдържанието на
  предназначената за топлоизолиране стена, например с помощта на програмата
  Konstruktor 3.5

Условия на полагане

 • Температури в диапазона от +5°C до +25°C
  • Влажност на въздуха под 80%

Предлага се от: