Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

WAVE STEEL 13 kW

MF_APR3

Описание:
Пелетна камина. Отопляема площ до 363 м3. Предлага се в различни цветове.

 Характеристики:

Мощност макс-мин 14.11  – 3.48 kW
Номинална топлинна мощност макс-мин 12.7 – 3.32 kW
Разход на гориво за час макс-мин 2.91  – 0.72 kg/h
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % О2  макс-мин 0.02 0.011 %
Емисии на прах (15a-B-VG) макс 24.1 mg/m3
Температура на изходящите газове макс-мин 176.7– 64.3 °C
КПД мин-макс 90 – 95.34 %
Димоотвод 10 – 14 Pa
Диаметър на димоотвода 80 mm
Диаметър на аспиратора 50 mm
Електрическо захранване 230 V – 50 Hz
Електрическо поглъщане 420 старт – 140 W
Среден поток въздух 80х2 m3/H
Средна температура въздух 70 – 90 °C
Минимално безопасно разстояние (отзад-дясна/лява страна-под) 200-300-0 mm
Вместимост бункер пелети 25 kg
Тегло 135 kg