Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

TOP FIRE 80 11,2kw

MF_APR3

Описание:
Пелетна камина за вграждане. Отопляема площ до 295 м3.

Характеристики:

Мощност макс-мин 11.58  – 3.32 kW
Номинална топлинна мощност макс-мин 10.36 – 3.11 kW
Разход на гориво за час макс-мин 2.39  – 0.68 kg/h
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % О2  макс-мин 0.005 0.008 %
Емисии на прах (15a-B-VG) макс 20.4 mg/m3
Температура на изходящите газове макс-мин 185.2– 73 °C
КПД мин-макс 89.41 – 93.73 %
Димоотвод 10 – 14 Pa
Диаметър на димоотвода 80 mm
Диаметър на аспиратора 50 mm
Електрическо захранване 230 V – 50 Hz
Електрическо поглъщане 420 старт – 140 W
Минимално безопасно разстояние (отзад-дясна/лява страна-под) 200-200-200 mm
Вместимост бункер пелети 18 kg
Тегло 105 kg