Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

TOP FIRE 70 SLIM – 9.5 kw

MF_APR3

Описание:
Пелетна камина за вграждане. Отопляема площ до 246 м3.

Характеристики:

Мощност макс-мин 9.57  – 2.27 kW
Номинална топлинна мощност макс-мин 8.62 – 2.12 kW
Разход на гориво за час макс-мин 1.98  – 0.47 kg/h
Съдържание на CO в димния газ изчислено към 13 % О2  макс-мин 0.003 0.020 %
Емисии на прах (15a-B-VG) макс 12,3 mg/m3
Температура на изходящите газове макс-мин 159.2– 67.3 °C
КПД мин-макс 90.12 – 93.34 %
Димоотвод 10 – 14 Pa
Диаметър на димоотвода 80 mm
Диаметър на аспиратора 50 mm
Електрическо захранване 230 V – 50 Hz
Електрическо поглъщане 420 старт – 140 W
Минимално безопасно разстояние (отзад-дясна/лява страна-под) 200-200-200 mm
Вместимост бункер пелети 12 kg
Тегло 85 kg