Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Thermopor CT 80F

MF_APR3

Описание: Термоизолационни плоскости съгласно DIN EN 13163 (EPS),

от твърд пенопласт експандиран полистирен.

Сфера на приложение: Плоскости огнеупорен експандиран полистирен за фасади, предназначени за термоизолационни системи Capatect.

Лепят се с хоросан, ако е необходимо може да се закрепят допълнително и с дюбели.

Лепят се според характеристиките на основата.

Продуктът е сертифициран и отговаря на експлоатационните качества описани в приложение ZA към стандарт SR EN 13163:2003 şi SR EN 13163:2003/AC :2006.

Свойства:

 • Огнеустойчивост B-s3, d0 (съгласно SR EN 13 501-1+AC:2010;
 • Сигурност на качеството и мониторинг на указанията съгласно BFA QS;
 • Не капе при горене;
 • Гранули полистирен експандирани в блок ;
 • Не се свива;
 • Устойчивост на формата;
 • Устойчивост на остаряване;
 • Дифузионна способност;
 • Безопасен от токсикологична гледна точка;
 • Не съдържа флуор-хлорни въглеводороди, халогенирани въглеводороди съгласно Наредба за забрана на веществата, съдържащи халогенирани въглеводороди, разрушаващи озоновия слой.
 • Не съдържа формалдехид;
 • Лесен за нанасяне.

Съхранение: На прохладни места, предпазена от влага; да не се излага дълго време под действието на UV лъчите.

Цвят: Бял.

Технически данни:

 • Плътност: около 15,17 kg/m3 съгласно SR EN 1602+AC:1998;
 • Топлопроводимост: λ = 0,0384 W/(m•K) съгласно SR EN 12667:2002;
 • Якост на натиск при 10% деформация: 83,2 CS(10)80 съгласно SR EN
  826:1998;
 • Якост на огъване: 146,80 BS100 съгласно SR EN 12089:1999;
 • Якост на опън: 198,0 TR100 съгласно SR EN 1607+AC:1999;
 • Дълготрайна абсорбция на вода (пълно потапяне): 3,3 WL(T)5
  съгласно SR EN 12087:1999;
 • Пропускливост на водни пари (μ): 106,23 съгласно SR EN 12086:199.

Предлага се от: