Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

SUPRACLASS S K 32-1 S/SW 61

MF_APR3

Описание:
Стоманени котли SUPRACLASS S за отопление на дърва или въглища в едно- или двуетажни еднофамилни къщи.
Предимства:
-съобразени с потребностите мощности
-лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел
– увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура
– добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли
– независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети
Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез стандартни фитинги. Котелът Supraclass S може да работи индивидуално или в комбинация с друг отоплителен уред.
Отоплителният котел се състои от:
– Терморегулатор
– Клапа за първичен въздух
– Врата за пепел
– Лост за задвижване на скара
– Лост за клапи за пълнене
– Термометър/ манометър
Чрез терморегулатора се настройва желаната температура на котелната вода и тя се ограничава на тази максимална стойност. С клапата за първичен въздух (свързана с терморегулатора) се управлява притока на въздух. Зад вратата за пепелта се намира кутията за пепелта. При раздвижване на лоста за скарата пепелта пада в кутията. През клапата за пълнене се допълва гориво. В студено състояние отоплителният котел може да бъде почистван оттук. Термометърът/ манометърът показва температурата в отоплителния котел и налягането на водата. Отоплителният котел може да бъде оборудван и с предпазен топлообменник (обозначение “SW”). При опасност от прегряване термостатният вентил освобождава, а предпазният топлообменник се покрива от студена вода. Последните цифри от кодовото наименование на котела показват вида на препоръчваното гориво: Отоплителните котли от тип “61” (напр. K 12-1 S 61) са предназначени за гориво тип кафяви въглища размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно съдържание до 28%. Отоплителните котли от тип “62” (напр. K 32-1 S 62) са предназначени за дърва, с отоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети.
Характеристики:

Размер на котела Тип K 32-1 S 61
Отоплителна мощност (минимална/номинална стойност) kW 9/32
КПД за препоръчания вид гориво % 74/78
КПД заместително гориво опино % 72/83
Клас на отоплителния котел съгласно ЕN 303-5-2 2
Препоръчано гориво Кафяви въглища (20-40 mm)
Разход на гориво на час kg/h 8.9
Заместително гориво Дърва, кафяви въглища средни (10-20 mm), брикети от кафяви въглища, пресовани горива, каменни въглища, кокс
Съдържание резервна камера гориво l 61
Водно съдържание l 64
Диапазон на температурата на котелната вода °C 65 до 95
Температура на отработените газове °C 100 до 250
Поток на масата отработени газове
Номинална мощност
Минимална мощност
g/sec
g/sec
36.1
11.3
СО2 – съдържание % 10.3
Необходимо налягане (необходима тяга) Pa 26
Отоплителна повърхност на котела m2 2
Допустимо работно свръхналягане bar 2.5
Максимално изпитвателно налягане bar 4
Размер на котела ВхШхД mm 1040 х 700 х 870
Отвор за пълнене mm 358 х 175
Тегло kg 240

Предлага се от: