Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

SOL 27 BASIC

MF_APR3

Описание:

Соларният плосък колектор модел SOL 27 basic натрупва постъпващата соларна енергия и я превръща в налична топлина. Проектирани за монтаж на покрив, могат да се използват за  допълнителни нагревателни системи или за отопление на топла вода.Благодарение на използваната технология, колекторът улавя 79% от соларната енергия.
Изключително леки – 40 кг, могат да се инсталират както върху плоски, така и върху покриви с керемиди.
Solar thermal system – използват слънчевата енергия за получаване на топла вода и отопление за домакинставата. Благодарение на висококачествените материали и иновационни технилогии ефективността им е над 80%.
Колекторите на STIEBEL ELTRON са известни с тяхната изключителна степен на абсорбиране, ниски радиационни загуби и дъдъл живот.
По време на топлите месеци от Май до Септември соларната термална система покрива до над 90% от нуждите за отопление. Даже и през месец Декември слабото зимно слънце може да покрие 25% от нуждите. През 12-те месеца на годината слънцето покрива 70% от нуждите за топла вода на едно домакинство.

Най-важните характеристики:

  • хоризонтален и вертикален монтаж
  • стандартна хидравлична връзка
  • съществуващата система лесно може да бъде адаптирана / единна система за всички видове колектори за монтаж на покрив
  • малко тегло
  • изключително тънки
  • инсталиран компенсатор в колектора
  • добра цена

Предлага се от: