Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

RAYA ECO 1132

MF_APR3

Описание:

Двуконтурен кондензационен котел. Производител: Bongioanni Caldaie S.r.l.

Технически характеристики:

Номинална мощност 30.4  kWh
Ном.мощност (50°/30°) 4.4 – 32.3  kWh
Ном.мощност (80°/60) 3.9 – 29.4  kWh
Максимална ефективност (КПД 100%) при 50°/30°С 106,2%
Максимална ефективност (КПД 100%) при 80°/60°С 96,8 %
Производителност при Т=30  °C 16.2 l/min
Тегло 38 kg
Височина 825 mm
Дължина 434 mm
Дълбочина 328 mm
Камера закрита