Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

RAYA ECO 1132 SV

MF_APR3

Описание:

Едноконтурен кондензационен газов котел. Производител: Bongioanni Caldaie S.r.l.

Технически характеристики:

Номинална мощност 30,4  kWh
Ном.мощност (50°/30°) 4,4-32,3  kWh
Ном.мощност (80°/60) 3,9-29,4  kWh
Максимална ефективност (КПД 100%) при 50°/30°С 106,2 %
Максимална ефективност (КПД 100%) при 80°/60°С 96,8 %
Тегло 38,0 kg
Височина 825 mm
Дължина 434 mm
Дълбочина 328 mm
Камера закрита