Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

RAYA ECO 1112 SV

MF_APR3

Описание:

Едноконтурен кондензационен газов котел. Производител: Bongioanni Caldaie S.r.l.

Технически характеристики:

Номинална мощност 12,0  kWh
Ном.мощност (50°/30°) 2,1-12,6 kWh
Ном.мощност (80°/60) 1,8-11,6  kWh
Максимална ефективност (КПД 100%) при 50°/30°С 105,1 %
Максимална ефективност (КПД 100%) при 80°/60°С 97,1 %
Тегло 29,3 kg
Височина 825 mm
Дължина 434 mm
Дълбочина 328 mm
Камера закрита