Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

PONAST KP08

MF_APR3

Описание:

Котел на пелети КР08 е с мощност от 2.4 kW до 8 kW.

 • Автоматичен котел на дървени пелети
 • Полу – Автоматично почистване на топлообменника
 • дисплей с интуитивно управление
 • самопочистваща се керамична скара
 • 5 степени на модулация на мощността
 • възможност за управление на 2 отопл. кръга – отопление и БГВ
 • Котела се управлява от термостати
 • опция възможност за управление чрес GSM
 • управлява системата за транспорт на гориво

Освен основните функции този котел е снабден с автоматично запалване и полу-автоматично почистване на топлообменниците. Неговото предназначение освен  за отопление на семейни къщи, може да бъде използван за отопление на по-малки кооперации, промишлени и земеделски обекти, обществени сгради. Работата на котела се контролира от стаен термостат. Котела може да се управлява отдалечено чрез GSM.

Спецификация:

Технически данни: 
Номинална мощност: 8 kW
Диапазон на действие: 2.4 – 8 kW
Разход на гориво: ~ 0.56 – 1.88 kg/h
Ефективност на горивния процес: 91.5 %
Маса: 188 kg
Комин: 120 mm
Размери (Ш/Д/В)  553x706x1217 mm
Работно налягане: >2,5 bar
Изисквана тяга: 8 Pa
Изходяща вода: 60-80 °С
Минимална температура на входящата вода: 55 °С
Електрически параметри: 
Присъединителна мощност: 230V AC, 50Hz
Разход на ел.енергия : 89 W
Ел.защита на контролния модул IP54
Ел.защита на електроинсталацията IP20
Вредни емисии, изпускани в атмосферата
СО 3 mg/m3
NOx 104 mg/m3
O2  7,4  mg/m3
Прах 7 mg/m3

Стандартно оборудване на котела:

 • Котелно тяло с врати и капаци
 • Полу-Автоматично почистване на обменника
 • Вортекс генератори – 6 бр.
 • Керамични части 1
 • Горелка с шнек и вентилатор
 • Шнеков транспортьор 1 и 2 със самостоятелно задвижване
 • Контролен модул RKP (Управлява 1 отопл. кръг + 1 кръг БГВ)
 • Ел. Запалване
 • Облоцовка на котела и изолация 8 см.
 • Средство за ръчно почистване
 • Инструкция за инсталация и експлоатация