Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

PONAST KP 11.1

MF_APR3

Автоматичен котел на дървесни пелети

Полуавтоматично почистване на топлообменника. Ниски вредни емисии. Пет степенна модулация на мощността. Високо ниво на безопасност. Лесно управление на котела:
– възможност за самостоятелно управление на 2 отоплителни кръга
– управление на котела чрез SMS
– управлява система за транспорт на горивото

Спецификация:

Технически данни: 
Номинална мощност: 14.9 KW
Диапазон на действие: 4.5-14.9 KW
Разход на гориво: ~ 1.1-3.51 kg/h
Ефективност на горивния процес: 90.8 %
Маса: 255 kg
Комин: 130 mm
Размери (Ш/Д/В) 477x980x1435 mm
Присъединителни размери: G 1 1/2 Js
Изходяща вода: 60-80 °С
Входяща вода: 55 °С
Електрически параметри: 
Разход на ел.енергия (4 х ел.мотора + вентилатор): 180 W
Ел.защита на контролния модул: IP65
Ел.защита на електроинсталацията: IP20
Вредни емисии, изпускани в атмосферата: 
CO: 68 mg/m3
NOx: 162 mg/m3
Прах: 27.7 mg/m3

Стандартно оборудване на котела:

  • Котел с врати и капаци
  • Полуавтоматично почистване на обменника
  • Вортекс генератори: 12 бр.
  • Керамични части: 1 + 2
  • Горелка
  • Контролен модул- електронен RKP 02
  • Основен захранващ шнек към горелката
  • Електрическо запалване
  • Облицовка на котела и изолация 2-8 cm

Управление: Стандартно чрез клавиатура
Опции: управление чрез GSM
Пелети с диаметър от 4-10 мм, дължина до 50мм, плътност над 1,12 kg/dm3 , влажност под 10%, пепелно съдържание под 1.5%.

Предлага се от: