Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Plastimo

MF_APR3

Описание:

 • Експандираният полистирен Plastimo EPS е български продукт за външна топлоизолация, който съчетава европейско качество с приемлива, конкурентна цена.
 • Plastimo EPS е произведен от полистиренови гранули, които под действието на пара се раздуват, след което се формоват като блокове и плочи. При този технологичен процес се получава
  продукт, съставен от множество споени мехурчета. Решаващ фактор за топлоизолационната му способност e затвореният в клетките въздух.
 • Експандираният полистирен съдържа 98% въздух и само 2% от обема му се падат на
  тънките стени на изграждащите го клетки. Със своята отворена клетъчна структура
  Plastimo EPS /за разлика от екструдирания полистирен XPS/ постига ефекта на
  дишащата стена и предотвратява появата на конденз и мухъл в помещенията.
 • Дишащите стени са особено важни за новите сгради, тъй като при тях остатъчната
  влажност е по–голяма.

Приложение:

 • Вътрешна изолация

Точката на замръзване е твърде близо до вътрешната повърхност на стената и до отопляемото помещение. То се охлажда за кратко време след спиране източника на отопление, защото е намалена естествената способност на стената да акумулира топлина.

Термомостовете остават неизолирани, което редуцира ефекта от самата топлоизолационна система. Поставянето на топлоизолация от вътрешната страна на фасадата, особено при нови сгради, има твърде много не–достатъци, поради което не е препоръчително.

 • Външна изолация

Точката на замръзване е извън фасадната стена и далеч от отопляемата площ. Пълноценно е използвана
способността на стената да акумулира топлина и да я излъчва обратно навътре.
Така именно се постига енергийна ефективност на сградата — топлоизолацията с Plastimo EPS намалява и свежда до минимум загубите на енергия, предотвратява „топленето” на околната среда, цялото количество акумулирана енергия се съхранява за дълго време в помещението, като се постига освен пестене на
разходи за отопление, и необходимият за обитателите комфорт. Местата с топлинни
мостове, където има най–големи загуби на топлина, са добре изолирани при този
начин на изграждане на изолацията.

Технически характеристики на Plastimo EPS:

Показател EPS
80/80+
EPS
100/100+
EPS
150/160
EPS
60/210
Клас на реакция на огън с допълнителна класификация S E E E E
Клас дебелина
T1 d T1 d T1 d T1 d
Ниво водопоглъщане при продължително пълно потапяне WL(T)i WL(T)3/
WL(T)2
WL(T)2/
WL(T)4
WL(T)4/
WL(T)4.5
WL(T)3/
WL(T)5
Ниво водопоглъщане при продължително частично потапяне WL(P)i WL(P)0.2/
WL(P)0.1
WL(P)0.1/
WL(P)0.2
WL(P)0.3/
WL(P)0.2/
Коефициент на топлопроводност λ 0.037W/mK/
0.031W/mK
0.033W/mK 0.035W/mK/
0.033W/mK
0.039 W/mK/
0.032W/mK
Ниво на напрежение на натиск при 10 %деформация СS(10)i ≥80 ≥100 ≥150/
≥160
≥60/
≥210
Якост на огъване, σb ≥135 σb ≥200/
≥250 σb
≥420/
≥375 σb
≥115 σb/
≥550 σb
Обемна плътност, ρа ≥12m3/
≥14m3
≥15/
≥18 m3
≥21/
≥24m3
≥10 m3/
≥27m3
Клас за допуски на дебелина,Ti T1 T1 T1 T1
Клас за допуски на дължина,Li L2 L2 L2 L2
Клас за допуски на широчина,Wi W2 W1/W2 W2 W2
Клас за допуски на правоъгълност, Si S2 S1/S2 S2 S2
Клас за допуски на равнинност Рi P3 P3 P3 P3
Ниво на стабилност на размерите при определени температурно-влажностни
условия DS(70,-)i
DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1 DS(70,-)1
Якост на опън перпенди-кулярно на повръхностите,  ≥TR100 σmt ≥TR200/
≥TR170 σmt
≥TR190 σmt ≥TR100 σmt/
≥TR310 σmt
Число на дифузно съпротивле-ние на водни пари, µ 20-40 µ 30-70 µ 40-100 µ 30-70 µ/
40-100 µ

Предлага се от: