Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

PelleTech 35

MF_APR3

Описание:

Котлите от серията Multiauto могат да оползотворяват пелети и всички видове продукти от биомаса (с до 50% влажност) или дървесен чипс, като самостоятелни горива или в комбинация с изгарянето на дърва.

Високата ефективност на горивния процес и ниската тепература на димните газове правят котела много икономичен, с ниска консумация на гориво и ниско ниво на вредни емисии, щадящ околната среда.

Предимства:

 • Висока ефективност;
 • Гъвкавост при изгарянето на твърди горива, възможност за работа с всички видове
  пелети и продукти от биомаса или дървесен чипс, както и паралелна работа с нацепени дърва;
 • Хоризонтално разположена горивна система с цикли за автоматично почистване;
 • Изключително ниска консумирана електрическа мощност, макс.375W;
 • Напълно автоматизирано почисътване на горивната камера и топлообменника;
 • Напълно автоматизирано захранване с гориво, с поставен акцент на сигурността при работата на съоражението, посредством механизъм за предпазване от навлизането на огъня към бункера (система за предпазване от обратен огън);
 • Иновативен топлообменик на котелното тяло, оползотворяващ в максимална степен температурата на димните газове;
 • Изключително ниска температура на димните газове до 1250С;
 • Лесно са навигация и експлоатация меню.

Котлите от серията PelleTech Multiauto са проектирани с опция за изгаряне на два вида гориво:

PelleTech Multiauto 18-35 с вградено захранващо устройсто и бункер за пелети;

Технически характеристики:

 • Допълнителен въздух, доставен хоризонтално в горивната камера съобразен с количеството на изгаряното в горивната камера гориво;
 • Механизъм, почистващ остатъците от горенето в горивната камера;
 • Автоматично извличане на пепелта към контейнер за пепел със защита и аларма против препълване;
 • Патентована система за почистване на горивната скара, произведена от висококачествен чугун, а така също и механизъм за остъргване и отстраняване на остатъците от горенето;
 • Горивна камера, произведена от огнеупорен бетон, устойчив на температури
  над 1400 0С, което предпазва стените на котела и позволява поддържането на висока температура
  в горивната камера;
 • Висококачествен чугунен капак на потока на пламъка (с отвори), с който се осигурява допълнително въздух и вторично изгаряне на димните газове, редуцирайки емисиите на СО и увеличавайки температурата по вертикала на димните газове;
 • Вертикален топлоообенник с вградени турбулатори на пътя на димните газове, които увеличават ефективността на топлоотдаването;
 • Механизъм за автоматично почистване на топлообманика посредством периодични възвратно-постъпателни движения на спираловидни пластини и събиране на натрупаната пепел в контейнера, осигурявайки постоянно висока ефективност при работата на котела;
 • Метални спираловидни пластини за почистване повърхостта на топлообменника;
 • Бункер за гориво с вместимост 100кг, оборудван с датчик за ниво и аларма;
 • Система за защита от обратен огън, изпълнена посредством двоен шнек и отсекателен вентил, което предотвратява възможността от постъпване на огън от горивна камера към бункера с гориво;
 • Високоефективен мотор на шнековия механизъм(40W), покриващ съвременните Европейски изисквания за ефективност на електродвигателите;
 • Оборудван с високо ефективен керамичен нагревател за запалване (170W);
 • Механизъм за нивото на горивото в горивна камера.
Технически данни Мярка PelleTech Multiauto 18-35
Мощност (kW) 18 – 35
Максимална мощност (kW)  37
КПД (%)  93
Консумирана ел.мощност(макс.) (W) 375
Температура на димните газове (°С) 110 – 125
Воден обем (л) 103
Максимално работно налягане (Bar) 3
Максимална раб.температура (°С) 90
Електрическо захранване  V, Hz 230V/400V, 50-60Hz
Изход димни газове (mm) 150
Бункер за гориво (кг) 100
Тегло (кг) 424
Размери (Ш х В х Д) 1162 x 1300x 975
Присъединителни размери DN32 / 1 1/4″