Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

NEOPOR BASF

MF_APR3

Описание:

NEOPOR BASF – графитна топлоизолация – 100мм
Експандиран полистирол (EPS) NEOPOR® е топлоизолационен материал от ново поколение. Физическите параметри на NEOPOR® го правят един революционен продукт, идеален за топло- и шумоизолация на сгради, осигурявайки им непознат до днес изолационен ефект.
Елементът, който прави NEOPOR® продукт – единствен по рода си, е ГРАФИТЪТ. Графитните частици, вградени в структурата на материала, играят много важна роля в процеса на съприкосновение между NEOPOR® и топлинното лъчение. По-конкретно, възпрепятстват преминаването му като отразяват излъчването, намалявайки чувствително топлинното поглъщане на материала. Трябва да се отбележи и фактът, че графитът със своите уникални свойства отразява и възпрепятства преминаването на инфрачервените и UV-лъчи, което го прави освен прекрасен изолатор и сигурен защитник от проникване на радиация в сградата.

Технически характеристики на неопор 20 kg/m3:

Коефициент на Топлопроводимост,λ, W/(m.K): 0,027 – БДС EN 12667
Плътност, [kg/m3]: 18-20 – БДС EN 1602
Якост на огъване, [kPa]: 180 – БДС EN 826
Годност на материала под постоянно налягане след повече от 30 год. с метаморфоза <2%, kg/cm2]: 0,25
Издръжливост на налягане, [MPa]: 0,15 – UNI 7031
Коефициент на еластичност, [N/mm2]: 3,4
Отклонение от номинални дължина и широчина, %: 0 – БДС EN 822
Отклонение от номинална дебелина, %: 0 – БДС EN 823
Водопоглъщане при продължително пълно потопяване, Vol. %: 2 – DIN 53434
Число на дифузионно съпротивление на водни пари: 20 – 50 – DIN EN 12086
Цвят на плоскостта: Графитно сив
Клас на горимост: B1 – DIN 4102
Други характеристики: дишаща структура

Предлага се от: