Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Multidea Evo M 60

MF_APR3

Описание:

Едноконтурен кондензационен котел

Технически характеристики:

гориво G20 (20 mbar) – G30 (28-30 mbar) – G31 (37 mbar)
Държава (и) на местоназначение ЕС
Категория уреди II2H3B / P
Вид уред B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
Макс.номинална отоплителна мощност (Qn) 55.1 kW
Мин.отоплителна мощност (Qmin) 7.0 kW
Номинална отоплителна мощност (80-60 ° C) 53.2 kW
Енергоспестяваща отоплителна мощност (80-60 ° C) 6.7 kW
Номинална отоплителна мощност (50-30 ° C) 57.5 kW
Енергоспестяваща топлинна мощност (50-30 ° C) 7.5 kW
ЕФЕКТИВНОСТ
Полезна ефективност при макс.Pn (80-60 ° C) 96.6 %
Полезна ефективност при мин.Pn (80-60 ° C) 95.8 %
Полезна ефективност при макс.Pn (50-30 ° C) 104.3 %
Полезна ефективност при мин.Pn (50-30 ° C) 107.2 %
Полезна ефективност при 30% натоварване (връщане 30 ° C) 108.6 %
Макс.консумация на газ (G20) 5.83 m3/h
Мин.консумация на газ (G20) 0.74 m3/h
Макс.консумация на газ (G30) 4.35 kg/h
Мин.консумация на газ (G30) 0.55 kg/h
Макс.консумация на газ (G31) 4.28 kg/h
Мин.консумация на газ (G31) 0.54 kg/h
ЕМИСИИ
Температура на димоотвода (80-60 ° C) при Qn 65 – 75 °C
Температура на димоотвода (80-60 ° C) при Qmin 55 – 60 °C
Температура на димоотвода (50-30 ° C) макс / мин 40 – 45 °C
Масов дебит на димоотвода при Qn 0.0259 kg/sec
Масов дебит на димоотвода при Qmin 0.0035 kg/sec
Масов дебит на въздуха при Qn 0.0247 kg/sec
Масов дебит на въздуха при Qmin 0.0033 kg/sec
Макс.производство на кондензат мин. / макс 2.2/8.6 l/h
Макс / мин CO2 (G20) 9.3/8.8 %
Макс / мин CO2 (G30) 11.8/11.2 %
Макс / мин CO2 (G31) 10.1/9.6
Претеглена СО 18 mg/kWh
Претеглена NOx 64 mg/kWh
NOx КЛАС
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Макс.електрическо поглъщане 165 W
Макс.електрическо поглъщане 103 W
Захранващо напрежение 230~50 V~Hz
Степен на защита IPX4D
КОТЕЛ
Макс.работно налягане  
Макс.Работна температура  
Съдържание на вода в котела  5,5 l
Остатъчна топлина при номинална температура 20t (20 ° C) 110 mbar
ΔT Максимална доставка / връщане
Дебит на водата при номинална ΔT (20 ° C) 2,29 m3/h
Димоотвод за всмукателни газове / въздух ø 80/80 mm
Макс.дължина на cond.източване 80/125 5 m
Макс.дължина на отделни тръби 80/80 19 m
Наличен остатъчен въздух / димоходна глава 117 Pa
Скорост при номинална мощност на отопление G20 5700 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G20 1250 rpm
Скорост при номинална мощност на отопление G30 5100 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G20 1150 rpm
Скорост при номинална мощност на отопление G31 5700 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G31 1250 rpm
Скорост при отоплителна способност при запалване G20 3500 rpm
Скорост при отоплителна способност при запалване G30-G31 5100-4800 rpm
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
широчина  
дълбочина 480 mm
височина  
тегло 68 kg