Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Multidea Evo M 115

MF_APR3

Описание:

Едноконтурен кондензационен котел

Технически характеристики:

гориво G20 (20 mbar) – G30 (28-30 mbar) – G31 (37 mbar)
Държава (и) на местоназначение ЕС
Категория уреди II2H3B / P
Вид уред B23P, C13, C33, C43, C53, C63, C83
Макс.номинална отоплителна мощност (Qn) 107 kW
Мин.отоплителна мощност (Qmin) 15 kW
Номинална отоплителна мощност (80-60 ° C) 104 kW
Енергоспестяваща отоплителна мощност (80-60 ° C) 14.5 kW
Номинална отоплителна мощност (50-30 ° C) 112.5 kW
Енергоспестяваща топлинна мощност (50-30 ° C) 16.1 kW
ЕФЕКТИВНОСТ
Полезна ефективност при макс.Pn (80-60 ° C) 97.2 %
Полезна ефективност при мин.Pn (80-60 ° C) 96.5 %
Полезна ефективност при макс.Pn (50-30 ° C) 105.1 %
Полезна ефективност при мин.Pn (50-30 ° C) 107 %
Полезна ефективност при 30% натоварване (връщане 30 ° C) 108.3 %
Макс.консумация на газ (G20) 11.35 m3/h
Мин.консумация на газ (G20) 1.59 m3/h
Макс.консумация на газ (G30) 8.44 kg/h
Мин.консумация на газ (G30) 1.18 kg/h
Макс.консумация на газ (G31) 8.31 kg/h
Мин.консумация на газ (G31) 1.17 kg/h
ЕМИСИИ
Температура на димоотвода (80-60 ° C) при Qn 65 – 75 °C
Температура на димоотвода (80-60 ° C) при Qmin 55 – 60 °C
Температура на димоотвода (50-30 ° C) макс / мин 40 – 45 °C
Масов дебит на димоотвода при Qn 0.0498 kg/sec
Масов дебит на димоотвода при Qmin 0.00739 kg/sec
Масов дебит на въздуха при Qn 0.0476 kg/sec
Масов дебит на въздуха при Qmin 0.0069 kg/sec
Макс.производство на кондензат мин. / макс 5.37/16.7 l/h
Макс / мин CO2 (G20) 9.4/9 %
Макс / мин CO2 (G30) 11.8/10.6 %
Макс / мин CO2 (G31) 10.2/9.4
Претеглена СО 11 mg/kWh
Претеглена NOx 30 mg/kWh
NOx КЛАС
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ДАННИ
Макс.електрическо поглъщане 595 W
Макс.електрическо поглъщане 680 W
Захранващо напрежение 230~50 V~Hz
Степен на защита IPX4D
КОТЕЛ
Макс.работно налягане  6 bar
Макс.Работна температура  90 °C
Съдържание на вода в котела  8.7 l
Остатъчна топлина при номинална температура 20t (20 ° C) 580 mbar
ΔT Максимална доставка / връщане 35
Дебит на водата при номинална ΔT (20 ° C) 4.47 m3/h
Димоотвод за всмукателни газове / въздух ø 100/80 mm
Макс.дължина на cond.източване 80/125 m
Макс.дължина на отделни тръби 80/80 10.5 m
Наличен остатъчен въздух / димоходна глава 270 Pa
Скорост при номинална мощност на отопление G20 7300 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G20 1600 rpm
Скорост при номинална мощност на отопление G30 6500 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G20 1450 rpm
Скорост при номинална мощност на отопление G31 7500 rpm
Скорост при минимален капацитет за отопление G31 1600 rpm
Скорост при отоплителна способност при запалване G20 3350 rpm
Скорост при отоплителна способност при запалване G30-G31 3700-3900 rpm
РАЗМЕРИ И ТЕГЛО
широчина
дълбочина 560 mm
височина  
тегло 98 kg