Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Modulens G AGC 35

MF_APR3

Описание:

Високо ефективен кондензационен котел, едноконтурен. Производител De Dietrich.

Технически характеристики:

Полезна мощност при 50/30 ° C Pn в режим на отопление (мин. Макс.) 7.0-35.9 kW
Ефективност 100% Pn, при средна температура. 70 ° С 99.1 %

 

при…% изход 100% Pn, при темп на връщане. 30 ° С 102.2 %
и… ° C температура на водата. 30% Pn, при температура на връщане. 30 ° С 110.6 %
Сезонна топлинна ефективност при отопление на помещения (1) 94 %
Сезонна топлинна ефективност при отопление на пространството (с външен сензор) (2) 96 %
Номинален дебит на водата при Pn, 6t = 20K   1.46 m3/ h
Загуби в режим на готовност при 6t = 30K 85 W
Допълнителна електрическа мощност в Pmin./Pn (без циркулационна помпа) 18/53 W
Мощност на помпата за отопление макс.   52
Полезна мощност при 80/60° C (мин. Макс.) 6.3-34.8° C kW
Манометрична височина на разположение отоплителен кръг 200 mbar  
Поток на газ при Pn газ H / L 3.7/4.32 m3/h
(15 ° C – 1 013mbar) пропан 1.44 m3 / h
Температура на димните газове (мин.-Макс.)   30-75° C
Масова мощност на димните газове (мин. Макс.) 11.1-57.3 kg/h
CO2 съдържание на природен газ H (мин. макс.) 8.6-9.0 %
Налягане на изхода на котела 140 Pa
Капацитет на водата 2.5 l
Нетно тегло 58 kg