Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Modulens G AGC 25

MF_APR3

Описание:

Високо ефективен кондензационен котел, едноконтурен. Производител De Dietrich.

Технически характеристики:

Полезна мощност при 50/30 ° C Pn в режим на отопление (мин. Макс.) 5.6-25.5 kW
Ефективност 100% Pn, при средна температура. 70 ° С 99.2 %
при…% изход 100% Pn, при темп на връщане. 30 ° С 102.0 %
и… ° C температура на водата. 30% Pn, при температура на връщане. 30 ° С 110.1 %
Сезонна топлинна ефективност при отопление на помещения (1) 94 %
Сезонна топлинна ефективност при отопление на пространството (с външен сензор) (2) 96 %
Номинален дебит на водата при Pn, 6t = 20K   1.04 m3/ h
Загуби в режим на готовност при 6t = 30K 78 W
Допълнителна електрическа мощност в Pmin./Pn (без циркулационна помпа) 18/46 W
Мощност на помпата за отопление макс.   52
Полезна мощност при 80/60° C (мин. Макс.) 5.0-24.8° C kW
Манометрична височина на разположение отоплителен кръг 180 mbar  
Поток на газ при Pn газ H / L 3.10/3.61 m3/h
(15 ° C – 1 013mbar) пропан 1.20 m3 / h
Температура на димните газове (мин.-Макс.)   30-80° C
Масова мощност на димните газове (мин. Макс.) 8.9-50.0 kg/h
CO2 съдържание на природен газ H (мин. макс.) 8.4-8.8 %
Налягане на изхода на котела 130 Pa
Капацитет на водата 1.9 l
Нетно тегло 58 kg