Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

MAT BW A 25, 35, 45, 55, 75, 95, 115 kW

MF_APR3

BW-A e отличен пример за прогресивно техническо решение и съвременен дизайн. Конструктивно BW-A e изработен от 5 mm сертифицирана стомана с многоходово хоризонтално  отвеждане на димните газове. Процеса на горене се регулира чрез  PID-контролер с модулация на вентилатора. Изходни параметри са температурата в котела и температурата на димните газове на изхода на котела. Tака  регулиран процеса на горене може да доведе до спадане с  30% на разходите за гориво. Още едно конструктивно решение, което допринася за по – ефикасното и пълно изгаряне е многоточкова система за разпределение на въздуха непосредствено в областта на горене и допринасят за повишаване на ефективността, и гарантиране на стабилност на процеса на горене за дълго време.

Предимства:

 1. Електронно управление контролира горенето като напълно автоматизирано модулира работата на вентилатора посредством два параметъра :
  – температура на изходящите газове
  – температура на водата в котела
 1. Опция за управление на до две помпи – за битова гореща вода и за централно отопление. 3.Електрически вентилатор за принудително въздушно захранване оптимизира горивния процес и разхода на гориво.
 2. Горивната камера е с голяма топлообменна повърхност и ниско камерно съпротивление.
 3. Голямата и удобна врата на горивната камера улеснява зареждането с твърдо гориво до 65 см.
 4. Оребрената повърхност на горивната камера и триходовият път, завършващ с димогарни тръби, изработени от котелна стомана, с разположени в тях турболатори на димните газове подобряват топлообмена.
 5. Фланец на долната врата за монтиране на  пелетна горелка.
 6. Котела е изработен от висококачествена котелна стомана.

 Елементи, осигуряващи безопасност:
1) Предпазен клапан, настроен на 3 bar;
2) Предпазен топлообменник, свързан към водоснабдителната инсталация – за принудително охлаждане на котела. Свързването на котела към водоснабдителната мрежа трябва да се извърши, чрез термостатичен вентил (не е включен в комплекта);
3) STB – термостат;

Мощности от  25, 35, 45, 55, 75, 95, 115 kW.