Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

MAGIS HERCULES ErP 24kW

MF_APR3

Описание:

Стоящ кондензен котел, с комбиниран бойлер с обем 220 литра и соларен кръг, подходящ за хибридни системи
Номинална мощност: 23,6 kW за производство на битова гореща вода и 26 kW за отопление.

MAGIS HERCULER ErP е проектиран и произведен с идеята за “хибридна система”, за да се постигне максимална икономия и намаляване на вредните емисии, с използване на възобновяеми енергийни източници. Освен това всички помпи са с ниска електрическа консумация, а интелигентната електроника, стандартно монтирана в котела, избира винаги най-ефективния енергиен източник. В комбинация с термопомпа, MAGIS HERCULES ErP може да използва и електрическа енергия произведена от фотоволтаична система, което намалява допълнително консумацията на термопомпите AUDAX.

MAGIS HERCULES ErP е идеалното решение в нови жилища, където могат да бъдат изградени интегрирани системи за отопление, охлаждане и производство на битова гореща вода.

Допълнително удобство представлява възможността газовият котел да бъде разделен на две отделни части.

Интелигентната електроника е в състояние да избере най-ефективната технология във всеки момент, съобразявайки се с атмосферните условия и работните параметри на инсталацията. Оптимизирането на ефективността през цялата година се допълва от циркулационните помпи с ниска консумация, които се доставят стандартно. MAGIS VICTRIX ErP може допълнително да се възползва от електрическата енергия, произведена от фотоволтаичната система, което още повече намалява потреблението на термопомпите AUDAX  отделяните вредни емисии.

Предлага се от: