Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

LGH-50RVX-E

MF_APR3

Вентилация осигуряваща максимален комфорт

 • Подобрени стойности на дебита на въздуха
 • Контрол върху дебита на въздуха чрез CO2 сензор
 • Седмичен таймер
 • Ниско ниво на шума
 • Подобрено външно статично налягане
 • Функция за регулиране скоростта на вентилатора
 • Допълнителни енергоспестяващи свойства
 • Гъвкавостта при настройването на режим Нощно охлаждане и режим Автоматична
 • вентилация е подобрено [PZ-61DR-E]
 • Оптимизирана интеграция на системата
 • Унифициран дизайн на дистанционното управление
 • Подобрена гъвкавост при настройване на дебита на въздуха, при синхронна работа с климатик
 • Подобрен контрол с BMS система

Технически характеристики

Модел LGH-50RVX-E
 Електрозахран-
ване
                             220-240V/50Hz, 220V/60Hz
 Вентилационен
режим
 Режим възобновя-
ване на топл.
енергия
 Байпас режим
 Скорост на венти-
латора
 SP4  SP3  SP2  SP1  SP4  SP3  SP2  SP1
 Работен ток (А)  1.15  0.59  0.26  0.13  1.15  0.59  0.27  0.13
 Входяща
мощност (W)
 165 78  32  12  173  81 35  14
 Дебит на въздуха  (м3/ч)  500  375  250 125 500  375  250  125
 (л/сек.) 139 104  69  35  139  104  69  35
 Външно статично налягане (Pa)  120  68  30  8  120 68  30  8
 КПД на температ.
обмен (%)
 78.0  81.0  83.5  87.0  –  –  –  –
 КПД на ентал-
пийния обмен (%)
 Отоп-
ление
 69.0  71.0  75.0  82.5  –  –  –  –
 Охлаж-
дане
 66.5  68.0  72.5  82.0  –  –  –  –
 Ниво на шума (dB) (Измерен на
1,5м под центъра
на панела на
тялото в звукоизолирана стая)
34.0  28.0 19.0  18.0  35.0  29.0 20.0  18.0
 Тегло (kg)                                           33

Предлага се от: