Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

LGH-25RVX-E

MF_APR3

Вентилация осигуряваща максимален комфорт

 • Подобрени стойности на дебита на въздуха
 • Контрол върху дебита на въздуха чрез CO2 сензор
 • Седмичен таймер
 • Ниско ниво на шума
 • Подобрено външно статично налягане
 • Функция за регулиране скоростта на вентилатора
 • Допълнителни енергоспестяващи свойства
 • Гъвкавостта при настройването на режим Нощно охлаждане и режим Автоматична
 • вентилация е подобрено [PZ-61DR-E]
 • Оптимизирана интеграция на системата
 • Унифициран дизайн на дистанционното управление
 • Подобрена гъвкавост при настройване на дебита на въздуха, при синхронна работа с климатик
 • Подобрен контрол с BMS система

Технически характеристики

Модел LGH-25RVX-E
 Електрозахран-
ване
                             220-240V/50Hz, 220V/60Hz
 Вентилационен
режим
 Режим възобновя-
ване на топл.
енергия
 Байпас режим
 Скорост на венти-
латора
 SP4  SP3  SP2  SP1  SP4  SP3  SP2  SP1
 Работен ток (А)  0.48  0.28  0.16  0.10  0.48  0.29  0.16  0.11
 Входяща
мощност (W)
 62 33  16  7.5  63  35  17  9
 Дебит на въздуха  (м3/ч)  250  188  125 63 250  188  125  63
 (л/сек.)  69 52  35  17  69  52  35  17
 Външно статично налягане (Pa)  85  48  21  5  85  48  21  5
 КПД на температ.
обмен (%)
 79.0  80.0  82.0  86.0  –  –  –  –
 КПД на ентал-
пийния обмен (%)
 Отоп-
ление
 69.5  72.0  76.0  83.0  –  –  –  –
 Охлаж-
дане
 68.0  70.0  74.5  83.0  –  –  –  –
 Ниво на шума (dB) (Измерен на
1,5м под центъра
на панела на
тялото в звукоизолирана стая)
 27.0  22.0  20.0  17.0  27.5  23.0 20.0  17.0
 Тегло (kg)                                            23

Предлага се от: