Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

LGH-15RVX-E

MF_APR3

Вентилация осигуряваща максимален комфорт

 • Подобрени стойности на дебита на въздуха
 • Контрол върху дебита на въздуха чрез CO2 сензор
 • Седмичен таймер
 • Ниско ниво на шума
 • Подобрено външно статично налягане
 • Функция за регулиране скоростта на вентилатора
 • Допълнителни енергоспестяващи свойства
 • Гъвкавостта при настройването на режим Нощно охлаждане и режим Автоматична
 • вентилация е подобрено [PZ-61DR-E]
 • Оптимизирана интеграция на системата
 • Унифициран дизайн на дистанционното управление
 • Подобрена гъвкавост при настройване на дебита на въздуха, при синхронна работа с климатик
 • Подобрен контрол с BMS система

Технически характеристики

Модел LGH-15RVX-E
 Електрозахран-
ване
                             220-240V/50Hz, 220V/60Hz
 Вентилационен
режим
 Режим възобновя-
ване на топл.
енергия
 Байпас режим
 Скорост на венти-
латора
 SP4  SP3  SP2  SP1  SP4  SP3  SP2  SP1
 Работен ток (А)  0.40  0.24  0.15  0.10  0.41  0.25  0.15  0.10
 Входяща
мощност (W)
 49  28  14  7  52  28  14  8
 Дебит на въздуха  (м3/ч)  150  113  75  38  150  113  75  38
 (л/сек.)  42  31  21  10  42  31  21  10
 Външно статично налягане (Pa)  95  54  24  6  95  54  24  6
 КПД на температ.
обмен (%)
 80.0  81.0  83.0  84.0  –  –  –  –
 КПД на ентал-
пийния обмен (%)
 Отоп-
ление
 73.0  75.5  78.0  79.0  –  –  –  –
 Охлаж-
дане
 71.0  74.5  78.0  79.0  –  –  –  –
 Ниво на шума (dB) (Измерен на
1,5м под центъра
на панела на
тялото в звукоизолирана стая)
 28.0  24.0  19.0  17.0  29.0  24.0  19.0  18.0
 Тегло (kg)                                            20

Предлага се от: