Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

LGH-100RVX-E

MF_APR3

Вентилация осигуряваща максимален комфорт

 • Подобрени стойности на дебита на въздуха
 • Контрол върху дебита на въздуха чрез CO2 сензор
 • Седмичен таймер
 • Ниско ниво на шума
 • Подобрено външно статично налягане
 • Функция за регулиране скоростта на вентилатора
 • Допълнителни енергоспестяващи свойства
 • Гъвкавостта при настройването на режим Нощно охлаждане и режим Автоматична
 • вентилация е подобрено [PZ-61DR-E]
 • Оптимизирана интеграция на системата
 • Унифициран дизайн на дистанционното управление
 • Подобрена гъвкавост при настройване на дебита на въздуха, при синхронна работа с климатик
 • Подобрен контрол с BMS система

Технически характеристики

Модел LGH-100RVX-E
 Електрозахран-
ване
                             220-240V/50Hz, 220V/60Hz
 Вентилационен
режим
 Режим възобновя-
ване на топл.
енергия
 Байпас режим
 Скорост на венти-
латора
 SP4  SP3  SP2  SP1  SP4  SP3  SP2  SP1
 Работен ток (А)  2.50  1.20  0.50  0.17  2.50 1.20 0.51  0.19
 Входяща
мощност (W)
 420 200  75  21  420  200 75 23
 Дебит на въздуха  (м3/ч) 1000  750  500 250 1000  750  500  250
 (л/сек.) 278 208  139  69 278
 208  139  69
 Външно статично налягане (Pa)  170 96  43  11  170 96  43  11
 КПД на температ.
обмен (%)
80.0  83.0  86.5  89.5  –  –  –  –
 КПД на ентал-
пийния обмен (%)
 Отоп-
ление
 72.5  74.0  78.0  87.0  –  –  –  –
 Охлаж-
дане
 71.0  73.0  77.0  85.5  –  –  –  –
 Ниво на шума (dB) (Измерен на
1,5м под центъра
на панела на
тялото в звукоизолирана стая)
37.0  31.0 23.0  18.0  38.0 32.0 24.0  18.0
 Тегло (kg)                                           54

Предлага се от: