Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

KON 100

MF_APR3

Описание:

Стенен, газов, кондензационен котел, тип В/С за отопление, възможност за каскадно функциониране (до 4 котела) с мощност от 400kW; ниски емисии „Low Nox” – IPX5D – подходящ и за външен монтаж.

Технически характеристики:

 • Работно налягане 6 bar
 • Специална обшивка от поцинкована стомана за външен монтаж, с епоксиполиетерна боя ral 9016
 • Предна врата с окачване и фиксиране с винтове
 • Горелка с изцяло предварително смесване, постоянно съотношение на СО2 и непрекъсната модулация на газовъздушната смес
 • Отношение на модулация 1:5
 • Топлообменник от алуминий/силиций/магнезий
 • Вход за E-Bus връзка
 • Много висок сезонен кпд
 • Електронно запалване и контрол на пламъка
 • Авторегулираща се мощност в зависимост от дължината на комина
 • Многи ниски замърсяващи емисии, Low NOx, EN 297/EN 483
 • NTC датчици за отчитане температурата на подаване/връщане
 • Защитен термостат
 • Предпазен термостат за топлообенника
 • Пресостат за минимално налягане на газ 15 mbar
 • Пресостат за минимално налягане на вода 0,5 bar
 • Пресостат за димните газове
 • Кран за дренаж на котела
 • Автоматичен обезвъздушител
 • Ръчен обезвъздушител
 • Антиблокиране на помпата
 • Базово контролно таблос дисплей, бутони за настройка на менюто, програмиране и базови функции отопление и бгв.
 • Производител : Unical