Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

KOMBI SOLAR HE 30 ErP

MF_APR3

Описание: 

Кондензационен котел с интегриран бойлер и свързване към слънчев колектор.

Технически характеристики:

Номинална топлинна мощност 80-60 ° C  28.9 kW
Минимална топлинна мощност 80-60 ° C  5.9 kW
Номинална топлинна мощност 50-30 ° C  31.6 kW
Минимална топлинна мощност 50-30 ° C 6.6 kW
Сезонен клас на ефективност на CH А
Клас на енергийна ефективност на БГВ В
Профил за зареждане на БГВ XL
Ниво на звукова мощност  51 dBA
Максимална водна глава  3 bar
Електрическа мощност 58 У
Дебит на БГВ (EN13203) 13,6 l/m
Клас на емисии на NOx 6
Тегло  180 kg