Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ITACA KC 24

MF_APR3

Описание:

Линията на ITACA представлява стенни комбинирани кондензационни ни котли за отопление и производство на битова гореща вода. Котелът позволява на потребителите моментално производство на топла вода за битови нужди и използва кондензната технология, която дава възможност за икономия на енергия, висока ефективност и ниски вредни емисии.
Този котел е на разположение също и в специфична версия за пазара на Великобритания.

ITACA КОНДЕНЗНИ ГАЗОВИ КОТЛИ, модел KC

Itaca CONDENS KC
Техннически характеристики:

  • Стенен кондензен котел с моментално производство на топла вода, затворена камера;
  • Диапазон на модулация 1:9;
  • Touch екран на потребителския интерфейс;
  • Модулиране на помпата;
  • Контрол на 2 отоплителни зони чрез две температурни сонди (сондите, не са включени в стандартната доставка);
  • Управлява три различни видове слънчеви топлинни системи, включено в стандартната окомплектовка;
  • Изходяща топлинна мощност: 24,9 – 27,9 – 32,3 kW;
  • РАЗМЕРИ: 420 х 750 х 315 mm;

Линията на ITACA представлява стенни комбинирани кондензационни ни котли за отопление и производство на битова гореща вода. Котелът позволява на потребителите моментално производство на топла вода за битови нужди и използва кондензната технология, която дава възможност за икономия на енергия, висока ефективност и ниски вредни емисии.
Този котел е на разположение също и в специфична версия за пазара на Великобритания.

Модел Оборудване за типа газ Изходяща топлинна мощност kW Ефективност при максимална мощност Тегло
Itaca Condensing KC 24 METHANE/PROPANE 24,9 kW 105,1% kg. 37,5