Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

HERCULES SOLAR 200 CONDENSING ErP

MF_APR3

Описание:

Ниска консумация: стандартните циркулационни помпи имат ниска консумация на електроенергия.

Комфорт

  • Бойлер: в неръждаема стомана от 200 литра, гарантира големи количества топла вода. Идеален за хидромасажни вани и за едновременно използване на множество услуги.
  • Дисплей: широк, течен кристал с подсветка, осигурява основната експлоатационна информация. Обновената електроника позволява и управлението на слънчевата верига.
  • Терморегулатори: по избор. Те подобряват комфорта и увеличават икономията на енергия.

Екологична съвместимост

  • Екологична технология: отговаря на европейските директиви ErP и ELD, позволява да се постигнат високи класове на енергийна ефективност при отопление и производство на топла вода.
  • Екологичен клас 5 (Европейски стандарти UNI EN 297 и 483): най-доброто за намалени емисии на азотни оксиди (NO X ).
  • Възобновяема енергия: 200-литровият интегриран котел включва всички компоненти на слънчевата верига за свързване към колекторите за производство на битова гореща вода.

Монтаж:

Голяма гъвкавост при инсталиране: позволява създаването на системи до 3 зони (една зона като стандартна и две незадължителни, евентуално смесени).