Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

FORTUNA

MF_APR3

Описание:
Камина на дърва FORTUNA
Производител La Nordica-Extraflame, Италия
С овални форми  и ръчно емайлирана външна облицовка от майолика
Аксиална основа и въртящо се тяло
Заоблена вратичка от чугун
Вътрешна облицовка на огнището от чугун и Nordiker
Вертикално огнище
Система за последващо изгаряне
Разработената от La Nordica-Extraflame горивна система позволява, благодарение на системите за вторичен и третичен въздух, значително намаляване на емисиите, посредством което се спазват най-строгите предписания на европейското законодателство.
Контрол чисто стъкло
Система, която ефективно предотвратява отлагането на замърсявания по прозореца на горивната камера посредством специфичен предварително загрят въздушен поток.
Устойчива във времето врата
Вратите на продуктите от чугун с високо качество не променят външния си вид и гарантират постояннa херметичност.
Вкарване на въздух в процеса на горене
Система за входящ въздух, която внася свеж въздух за горенето отвън и го отвежда директно в уреда. Благодарение на тази система продуктите могат да се инсталират също и в модерни пасивни къщи (с нисък разход на енергия). Също така това прави работата на печката по-безопасна, защото кислородът в стаята, където уредът е инсталиран, не се изгаря и се избягват топлинните загуби.
Nordiker
La Nordica-Extraflame използва за огнеупорните стени на горивната камера конкретен материал, наречен Nordiker, който благодарение на своята устойчивост и топлинен капацитет, позволява да се достигнат високи температури на горене, което води до намаляване на емисиите в околната среда
Ръчно емайлирана външна керамична облицовка
Осова основа и въртящ се корпус;
Заоблена чугунена вратичка на пещта и странични керамични стъкла;
Вътрешна облицовка на пещта от чугун и Nordiker™ с последващо горене;
Вертикален пламък на пещта
Характеристики:

Размери (Д х Ш х В) 526 х 505 х 1267 mm
Тегло 184 kg
Разход на гориво 2.0 kg/h
Размер на вратата на огнището 327 х 404 mm
Размер на пещта (Ш х В х Д) 318 х 470 х 370 mm
Комин 150 mm
Приблизителен  отопляем обем 200 m3
Регулируемо подаване на въздух     Третичен въздух
Номинална топлинна мощност 7.0 kW
Ефективност 80.4 %
Огнище IRONKER