Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ENERGY TOP B 250

MF_APR3

Технически характеристики:

Номинална мощност max kW 230
min kW 25
Топлинна мощност (80 – 60 °C) max kW 227,4
min kW 24,6
Топлинна мощнос (50 – 30 °C) max kW 245,9
min kW 26,9
КПД (80-60°C) Pmax % 98
Pmin % 98,5
КПД (50-30°C) Pmax % 106
Pmin % 107,5
КПД 30% Pmax % 109
Енергийна ефективност (по EN 92/42ECC)     ****
Клас емисии NOx (direttiva EN 297/A5)     5
Разход на газ  G20 max m3/h 24,76
min m3/h 2,65
Налягане на захранващия газ G20   mbar 20
Разход на газ  G31 max kg/h 18,16
min kg/h 1,96
Налягане на захранващия газ G31   mbar 37
Макс. Работна температура   °C 95
Макс. Работно налягане max bar 6
min bar 0,8
Съдържание на вода   litri 30
Капацитет на разширителния съд   litri
Налягане  на разширителния съд   bar
Степен на защита   IP X5D
Захранващо напрежение   V/Hz 230/50
Консумирана електрическа мощност   W 780
Височина   mm 1700
Дължина   mm 1000
Дълбочина   mm 450
Тегло  (празен)   kg 210

Предлага се от: