Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

DAIKIN EHBH08CB3V/ERLQ008CV3

MF_APR3

Описание:

Термопомпата въздух-вода е отоплително съоръжение, базирано на принципа на инверторна технология с ниска консумация на енергия. То използва топлинния потенциал на въздуха от околната среда за затопляне на водата в радиатори и бойлери. Това съоръжение е предназначено за отопляване (или отопляване и охлаждане) и производтсво на топла вода за битови нужди в постоянно обитавани енергоефективни жилища, офиси и др. Термопомпите DAIKIN Altherma са изключително лесни за монтаж, като позволяват и идеално съчетаване с бойлери и слънчеви колектори в системата за производство на топла вода. Основните предимства на термопомпения начин на отопление (и охлаждане) са следните:

отлична енергийна ефективност и снижаване на разходите за отопление (и охлаждане);

Предимства:

  • бърз и гъвкав монтаж, изискващ малко пространство;
  • интелигентна, високоавтоматизирана и синхронизирана система, лесна за употреба от цялото семейство (осигурена от т.нар. точка за настройка);
  • свързване с бойлер – едно практично решение за получаване на топла вода за битови нужди;
  • свързване със слънчева система за топла вода, което допълнително снижава енергийните и финансовите разходи;
  • възможност за стенен или подов монтаж на въртешното тяло в зависимост от условията за монтаж.
  • възможност за избор на най-ефективната комбинация от показатели на външно, вътрешно тяло, бойлер и соларна система.
  • Daikin ERLQ008CV3/EHBH08C3V Alterma е цялостна система за отопление и битова гореща вода.
  • Тази термопомпа използва възобновяем източник на енергия като извлича топлината от външния въздух.В затворена верига,съдържаща втечнен хладилен агент, се създава термодинамичен цикъл чрез изпарение и кондензация,компресиране и разширение.Това „изпомпва“ топлина от по-ниско към по-високо температурно ниво.Чрез топлообменник,получената топлина се прехвърля във вашата домашна система за разпределение на топлата вода.Това може да бъде подово отопление,нискотемпературни радиатори и/или вентилаторни конвектори.За охлаждане, системата работи в обратен ред.
  • Daikin ERLQ008CV3/EHBH08C3V Alterma може да отоплява вашия дом до 5 пъти по-ефективно,отколкото традиционната система,базирана на изкопаеми горива или електричество,като постига отличен коефицент на преобразуване на енергията (СОР) от 5,04.Чрез използване на топлина от външния въздух,системата използва много по-малка енергия, докато вие се наслаждавате на постоянен комфорт.Също така, изискванията за поддръжка са минимални, което поддържа текущите разходи ниски.Благодарение на усършенстваната компресорна технология, икономията на енергия е още по-голяма.

Продуктови Брошури: