Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Condens 7000i W, GC7000iW 24/28 C 23

MF_APR3

Описание:

Стенен газов котел Bosch Condens 7000iW 24/28 , мощност 3,8 – 28 kW, DNA стъклен дизайн, двуконтурен, пакет с ДВК

Интуитивно обслужване
На дисплея на уреда можете лесно да настроите основните функции на отоплението. Ако комбинирате Condens 7000i W с интелигентния регулатор EasyControl на Bosch управлението чрез интернет става дори още по-лесно. Затова се грижи интуитивно приложение, в което можете да се ориентирате с лекота от самото начало.

Лесно модернизиране
С Condens 7000i W можете с лекота да замените своя стар уред. Благодарение на компактните размери на уреда не Ви е необходимо повече място за отопление отколкото досега. Condens 7000i W се присъединява лесно към съществуващите връзки – и Вашето ново отопление е готово за работа!

Техннически параметри:

Продуктови данни Символ Мерна единица 7 736 901 317 7 736 901 319
Тип на продукта GC7000iW 20/ 24 C 23 GC7000iW 24/ 28 C 23
Кондензен котел Да Да
Комбиниран отоплителен уред Да Да
Номинална топлинна мощност Prated kW 20 24
Сезонна отоплителна енергийна ефективност hs % 93 93
Клас на енергийна ефективност AA AA
Полезна топлинна мощност
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим P4 kW 20,0 24,0
30 % от номиналната топлинна мощност при нискотемпературен режим P1 kW 6,7 8,0
Коефициент на полезно действие
При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим1)При номинална топлинна мощност и високотемпературен режим1) h4 % 87,8 87,8
30 % от номиналната топлинна мощност при нискотемпературен режим h1 % 98,2 98,0
Спомагателно потребление на електроенергия
При пълно натоварване elmax kW 0,100 0,105
При частично натоварване elmin kW 0,060 0,060
В режим на готовност PSB kW 0,002 0,002
Други данни
Загуба на топлинна енергия в режим на готовност Pstby kW 0,071 0,060
Емисия на азотен оксид NOx mg/kWh 23 23
Ниво на шумовите емисии в затворено помещение LWA dB 48 50
Допълнителни данни за комбинирани отоплителни уреди
Зададен профил на товара XL XL
Дневен разход на енергия Qelec kWh 0,142 0,147
Годишен разход на енергия AEC kWh 31 33
Дневен разход на гориво Qfuel kWh 22,708 22,516
Годишен разход на гориво AFC GJ 1388 1405
Енергийна ефективност за производство на топла вода hwh % 83 83
Клас на енергийна ефективност за производство на топла вода A A

Предлага се от: