Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

COMFORTLINE CSZ-2-20/300R

MF_APR3

Описание:
Продуктовата серия на Wolf CSZ-2 предлага оптимално и компактно решение – газова кондензна техника в комбинация със соларно загряване на топла вода – със соларен принос от до 60% за обекти до 150 m² полезна площ. Модулът е окомплектован с: газов кондензен котел, соларен подгревател, соларна помпена група със соларен модул SM1-2, разширителен съд 25л, 10л съд за събиране на соларната течност, основно управление на газовия кондензен котел с управляващ модул ВМ-2 с вкл. датчик за външна температура.

  • Лесен за монтаж, обслужване – не са нужни странични разстояния за сервиз, до всички компоненти има достъп отпред;
  • Компактна конструкция – модулът може да се интегрира във всяко кътче на жилището;
  • Соларен подгревател с високо ефективна топлоизолация вкл. подова изолация;
  • Висок КПД за възможно най-добро енергийно използване – до 110%;
  • Автоматична CO2 настройка чрез самокалибриращо се управление за всички видове газ;
  • Окомплектован с модулираща високо ефективна помпа (EEI <0,23) и 3-пътен клапан;
  • Горелка с предварително смесване на газта и безстепенно модулираща топлинна мощност от 1.8 kW;

Технически характеристики:

Тип CSZ-2 20/300R
Клас на  енергийна ефективност Отопление на помещението А
Клас на  енергийна ефективност Производство на топла вода А
Номинална отоплителна мощност при 80/60 °C kW 18,9/22,2
Номинална отоплителна мощност при 50/30 °C kW 20,4
Нотминално топлинно натоварване kW 19,6/23,0
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60 °C kW 3,8/6,8
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30 °C kW 4,4/7,4
Най-малко топлинно натоварване (с модулация)   kW 3,9/6,9
Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за топла вода G ¾“
Връзка за студена вода/цуркулация G ¾“
Връзка за газ R ½“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100
Размери :  
Дълбочина mm 1013
Ширина mm 600
Височина mm 1785
Отвеждане на въздух/отработен газ тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Газова категория II2N3B/P
Стойност на връзката за газ:  
Природен газ          E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m3/h 2,06/2.42
Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m3/h 2,28/2,67
Течен газ P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,53/1,80
Налягане при връзката за природен газ (мин-макс допустимо) mbar 20 (18-25)
Налягане при връзката за течен газ (мин-макс допустимо) mbar 37 (25-45)
Нормиран коефициент на изполдване при 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99
Нормиран коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96
Коефициент на полезно действие при номинален товар при 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88
Коефициент на полезно действиенн при 30% частичен товар и TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97
Фабрична настройка на температурата на потока °C 75
Температура на потока до приблизително °C 90
макс общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3
Остатъчна височина на транспортиране за отопл кръг:  
Високо ефективна помпа (EEI < 0,23)  
600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550
860 l/h дебит (20kW при ∆t=20K) mbar 430
1030 l/h дебит (24kW при ∆t=20K) mbar
Макс допустимо общо свръхналягане на топлата вода bar 10
Температурен диапазон на топлата вода (настройващ се) °C 15-65
Съдържание на вода на топлообменника отопление/солар l 6,6/8,8
Номинално съдържание на резервоара l 285
Спец  воден поток „D“ при ∆T = 30K l/min 24,5
Постоянна мощност на топлата вода l/h (kW) 560 (23,1)
Характеристика на мощността съгласно DIN 4708 NL 2,3
Изходяща мощност на топлата вода l/10 min 210
Разход на топлина за приготвяне съгласно DIN EN 12897 kWh/24 h 2,3
Защита от корозия на контейнера на резервоара Двуслойно емайлиране съгласно DIN 4753
Общо съдържание на разширителния съд l 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmax °C 70-50
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmin °C 30-25
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 8,8/10,7
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 1,8
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmax Pa 135
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmin Pa 14
Група на отработени газове G52
NOx клас 5
Количество кондензирала вода при 50/30 °C l/h ок. 2,0
рН стойност на кондензата ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 3
Електрическа максимална консумирана мощност W 17-51/63
Клас на защита IP IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230 V / 50Hz / 16 A/B
Общо тегло Kg 160 (35+125)

Продуктови Брошури: