Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

COMFORTLINE CGW-2-24/140L

MF_APR3

Описание:
В компактните размери на настенните газови кондензни котли CGW-2L са интегрирани газов кондензен котел с топлообменник за БГВ от неръждаема стомана и слоест обемен подгревател от неръждаема стомана. Иновативната технология за разслояване на водата в обемния подгревател гарантира постоянно наличие на топла вода. Котелът е напълно подготвен за електрическо и хидравлично свързване.

Предимства:

  • Широк диапазон на модулация, компактни размери и безшумна работа;
  • „DHW turbo” с тръбопроводна система от неръждаема стомана за подаване и разпределяне на топла и студена вода. Осигурява сигурно и целенасочено разпределение на водата, което гарантира висок капацитет на вода за БГВ (кандидатстване за европейски патент);
  • Високи икономии в разходите за експлоатация чрез ефективно производство на гореща вода за БГВ и новаторска технология на изолацията (защита на полезния модел);
  • В рамките на 10 минути може да бъдат подготвени 140 литра вода с темп. 40°C;
  • Лесен и бърз монтаж – разделя се на два преносими модула: от 35 kg и 19 kg;
  • Контролирано съхранение и използване на кондензната технология (получен европейски патент).

Технически характеристики:

Тип CGW-2 24/140L
Клас на  енергийна ефективност Отопление на помещението А
Клас на  енергийна ефективност Производство на топла вода А
Номинална отоплителна мощност при 80/60 °C kW 23,8/27,1
Номинална отоплителна мощност при 50/30 °C kW 25,8
Нотминално топлинно натоварване kW 24,6/28,0
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60 °C kW 4,8/6,8
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30 °C kW 5,6/7,4
Най-малко топлинно натоварване (с модулация)  kW 4,9/6,9
Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за топла вода G ½“
Връзка за студена вода/цуркулация G ¾“
Връзка за газ R ½“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100
Размери :  
Дълбочина mm 378
Ширина mm 800
Височина mm 790
Отвеждане на въздух/отработен газ тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Газова категория II2N3B/P
Стойност на връзката за газ:  
Природен газ          E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m3/h 2,52/2,95
Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m3/h 2,79/3,25
Течен газ P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,87/2,19
Налягане при връзката за природен газ (мин-макс допустимо) mbar 20 (18-25)
Налягане при връзката за течен газ (мин-макс допустимо) mbar 37 (25-45)
Нормиран коефициент на изполдване при 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99
Нормиран коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96
Коефициент на полезно действие при номинален товар при 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88
Коефициент на полезно действиенн при 30% частичен товар и TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97
Фабрична настройка на температурата на потока °C 75
Температура на потока до приблизително °C 90
макс общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3
Остатъчна височина на транспортиране за отопл кръг:  
Високо ефективна помпа (EEI < 0,23)  
600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550
860 l/h дебит (20kW при ∆t=20K) mbar 430
1030 l/h дебит (24kW при ∆t=20K) mbar 280
Макс допустимо общо свръхналягане на топлата вода bar 10
Температурен диапазон на топлата вода (настройващ се) °C 15-65
Водно съдържание на топлообменника за вода за отопление l 1,3
Номинално съдържание на резервоара със серпентина /Еквивалентно номинално съдържание l 44/140
Спец  воден поток „D“ при ∆T = 30K l/min 20
Постоянна мощност на топлата вода l/h (kW) 684 (27,8)
Характеристика на мощността съгласно DIN 4708 NL 1,5
Изходяща мощност на топлата вода l/10 min 171
Разход на топлина за приготвяне съгласно DIN EN 12897 kWh/24 h 0,8
Защита от корозия топлообменник за топла вода / контейнер на резервоара Неръждаема стомана
Общо съдържание на разширителния съд l 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmax °C 7650
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmin °C 33-27
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 10,9/13,0
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 2,3
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmax Pa 180
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmin Pa 17
Група на отработени газове G52
NOx клас 5
Количество кондензирала вода при 50/30 °C l/h ок. 2,4
рН стойност на кондензата ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 3
Електрическа максимална консумирана мощност W 17-62/135
Клас на защита IP IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230 V / 50Hz / 16 A/B
Общо тегло Kg 54 (35+19)

 

 

 

Продуктови Брошури: