Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

COMFORTLINE CGS-2-20/150R

MF_APR3

Описание:
Предимствата на газовите кондензационни уреди на фирма WOLF до 24kW CGS-2
• Газови кондензационни уреди, затворена горивна камера, за работа, зависеща от въздуха в помещението и независеща от въздуха в помещението
• Висок нормиран коефициент на полезно действие до 110% (Hi) / 99% (Hs) за възможно най-добро енергийно използване
• При работа с природен газ се изпълняват условията на екологичния
знак „Син ангел“ съгласно RAL‑UZ 61
• Горелка с предварително смесване за природен газ E, LL и течен газ, безстепенно модулираща топлинна мощност от 1,8 kW
• Серийно с разширителен съд, модулираща високо ефективна помпа (EEI < 0,23) и 3-пътен клапан
• За поддръжка топлообменникът за вода за отопление може да се накланя под налягане без да се източва водата за отопление
• Топлообменник за вода за отопление с покритие Wolf “ALUPro”
• бърз монтаж, лесно обслужване и поддръжка с удобен достъп до всички елементи
• Лесно измерване на отработения газ от отвън без отваряне на уреда
• Ефективна технология за изгаряне чрез газово адаптивно, самокалибриращо се управление на изгарянето със самостоятелно напасване към качеството на газа – Проверка от коминочистач е необходима само веднъж на всеки 3 години
• Превключване между работа с природен газ и работа с течен газ без комплект за преоборудване
• Автоматична CO2 настройка чрез самокалибриращо се управление на изгарянето за изключително ниски емисии на вредни вещества
• Оптимална употреба на кондензацията чрез управление на разширението, не са нужни клапан против свръхпоток и повдигане на обратния поток
• Нова система за управление Wolf WRS, която може да се настройва и регулира чрез смартфон или РС
• Комуникация чрез смартфон, лаптоп или РС посредством LAN/WLAN модул ISM7i
Газови кондензационни уреди ComfortLine
CGS-2-14/150R, -20/150R, -24/150R газова кондензационна централа с резервоар със серпентина от стомана, емайлиран
Газова кондензационна централа, състояща се от газово кондензационно отопление с резервоар със серпентина с модулна структура
• Модулационен диапазон при поток напред/назад 50/30°C:
CGS-2-14/150R от 2,1 до 15,2 Kw
CGS-2-20/150R от 4,4 до 20,4 kW
CGS-2-24/150R от 5,6 до 25,8 kW
• Усилена мощност при приготвяне на топла вода:
CGS-2-20/150R 22,2 kW
CGS-2-24/150R 27,1 kW
• Управлявано зареждане на резервоара за най-висока енергийна ефективност чрез пълно използване на кондензационната мощност (получен
европейски патент)
• С CGS-2-20/150R може в рамките на 10 минути да се напълни вана за къпане с около 230 литра / 40°C, с CGS-2-14/150R се достигат около 210 литра / 40°C
• Висок коефициент на ефективност NL = 1,4 или 1,8 при загряване от 10°C
до 60°C
• Най-малки топлинни загуби благодарение на високо ефективна изолационна техника – за 24 часа само 1,47 kWh енергия
• Компактен монтаж като кондензационен уред с резервоар със серпентина. З монтажа може лесно да се раздели на два модула от 35kg и 80kg
• За бърз и чист монтаж като принадлежности се предлагат:
– Комплект за свързване на тръби с гъвкави тръби от неръждаема стомана, топлоизолация за потока напред/назад на отоплението, топла/студена вода и газ, подходящ за инсталация под и над мазилка
– Комплект за свързване на солар за допълнително управление на соларен резервоар
– Циркулационен комплект вкл. циркулационна помпа
– Фуния за отточване с 3-ен държач за маркуч
– Облицовка на тръбите с предварително щанцовани вариращи преходи
• Зареждане на резервоара чрез здрав отоплителен кръг с обширно оразмерена площ на топлообменника за кратко време за загряване

Характеристики:

Тип CGS-2 20/150R
Клас на  енергийна ефективност Отопление на помещението А
Клас на  енергийна ефективност Производство на топла вода А
Номинална отоплителна мощност при 80/60 °C kW 18,9/22,2
Номинална отоплителна мощност при 50/30 °C kW 20,4
Нотминално топлинно натоварване kW 19,6/23,0
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 80/60 °C kW 3,8/6,8
Най-малка топлинна мощност (с модулация) при 50/30 °C kW 4,4/7,4
Най-малко топлинно натоварване (с модулация)  kW 3,9/6,9
Връзка за потока напред на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за обратния поток на отоплението G ¾“ (DN20)
Връзка за топла вода G ¾“
Връзка за студена вода/цуркулация G ¾“
Връзка за газ R ½“
Тръбна връзка за въздух/отработен газ mm 60/100
Размери :  
Дълбочина mm 635
Ширина mm 600
Височина mm 1792
Отвеждане на въздух/отработен газ тип B23P, B33P, C13(x), C33(x), C43(x), C53(x), C63(x), C83(x), C93(x)
Газова категория II2N3B/P
Стойност на връзката за газ:  
Природен газ          E/H (Hi=9,5kWh/m³=34,2MJ/m³) m3/h 2,06/2,42
Природен газ LL (Hi=8,6kWh/m³=31,0MJ/m³) m3/h 2,28/2,67
Течен газ P (Hi=12,8kWh/m³=46,1MJ/m³) kg/h 1,53/1,80
Налягане при връзката за природен газ (мин-макс допустимо) mbar 20 (18-25)
Налягане при връзката за течен газ (мин-макс допустимо) mbar 37 (25-45)
Нормиран коефициент на изполдване при 40/30 °C (Hi/Hs) % 110/99
Нормиран коефициент на използване при 75/60 °C (Hi/Hs) % 107/96
Коефициент на полезно действие при номинален товар при 80/60 °C (Hi/Hs) % 98/88
Коефициент на полезно действиенн при 30% частичен товар и TR=30°C (Hi/Hs) % 108/97
Фабрична настройка на температурата на потока °C 75
Температура на потока до приблизително °C 90
макс общо свръхналягане на отоплителния кръг bar 3
Остатъчна височина на транспортиране за отопл кръг:  
Високо ефективна помпа (EEI < 0,23)  
600 l/h дебит (14kW при ∆t=20K) mbar 550
860 l/h дебит (20kW при ∆t=20K) mbar 430
1030 l/h дебит (24kW при ∆t=20K) mbar
Макс допустимо общо свръхналягане на топлата вода bar 10
Температурен диапазон на топлата вода (настройващ се) °C 15-65
Водно съдържание на топлообменника за вода за отопление l 1,3
Номинално съдържание на резервоара със серпентина /Еквивалентно номинално съдържание l 145
Спец  воден поток „D“ при ∆T = 30K l/min 21,4
Постоянна мощност на топлата вода l/h (kW) 555 (22,6)
Характеристика на мощността съгласно DIN 4708 NL 2,0
Изходяща мощност на топлата вода l/10 min 176
Разход на топлина за приготвяне съгласно DIN EN 12897 kWh/24 h 1,47
Защита от корозия топлообменник за топла вода / контейнер на резервоара Неръждаема стомана/Двуслойно емайлиране съгласно DIN 4753
Общо съдържание на разширителния съд l 10
Предварително налягане на разширителния съд bar 0,75-0,95
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmax °C 70-50
Температура на отработения газ 80/60 -50/30 при Qmin °C 30-25
Масов поток на отработения газ при Qmax g/s 8,8/10,7
Масов поток на отработения газ при Qmin g/s 1,8
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmax Pa 90
Налично налягане за придвижване на газовия вентилатор при Qmin Pa 12
Група на отработени газове G52
NOx клас 5
Количество кондензирала вода при 50/30 °C l/h ок. 2,0
рН стойност на кондензата ок. 4,0
Електрическа консумирана мощност в режим на готовност W 3
Електрическа максимална консумирана мощност W 17-51/63
Клас на защита IP IPX4D
Електрическа връзка/предпазител 230 V / 50Hz / 16 A/B
Общо тегло Kg 115 (35+80)