Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Ceresit Ceretherm Standard

MF_APR3
 1. Фиксиране
 • Лепило-шпакловка за топлоизолация Thermo Universal
 • Пластмасови дюбели CT 330
 • Употребата на дюбели е задължителна при фиксиране на плоскости в периферните
  участъци от фасадите и при монтаж на системата на височини над 12 m
 • Броят на дюбелите и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа на
  анализа на подлежащата основа и изчисленията за натоварването
 1. Топлоизолационен материал
 • Плоскости от стиропор CT 315 или подобни, класифицирани както следва:
  EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-WL(T)2-DS(70)1-TR150
 • С дебелина от 5 до 25 cm
 • С плоска или профилирана челна повърхност
 1. Армирана шпакловка
 • Фибростъклена мрежа CT 325 с плътност 165 g/m2
 • Лепило-шпакловка за топлоизолация Thermo Universal
 1. Грундираща боя
 • Грундираща боя CT 16 за минерални, акрилни, силиконови и силикат-силиконови мазилки
 1. Мазилки
 • Акрилни мазилки: CT 60 („зърнеста” структура), CT 64 („рустикална” структура)
 • Силикат-силиконови мазилки: CT 174 („зърнеста” структура),CT 175 („рустикална” структура)
 1. Допълнителни компоненти
 • Профили за топлоизолиране при цокли и ъгли, и около прозорц

Област на приложение

 • За топлоизолиране на новопостроени сгради и сгради в процес на обновяване
 • За топлоизолиране на сгради в жилищния, обществения и промишления сектор
 • Максималната височина при монтаж се определя от противопожарните норми (в България – 30 m за система на база EPS)

Свойства:

 • Проверено и дълготрайно решение
 • Устойчива на микробиологични замърсители (плесени и мухъл)
 • Устойчива на силно ударно натоварване
 • Устойчива на атмосферни въздействия
 • Ниска абсорбираща способност
 • Класификация на пожарния риск: В съгласно EN 13501-1 (не разпространява огъня)

Външен вид

 • Акрилни  и силикат-силиконови мазилки с различни структури
 • Избор на мазилки и бои с широк спектър от цветове (над 210 цвята)
 • Възможност за изпълнение в нестандартни цветове според индивидуални заявки

Полагане

 • Компонентите на системата се подготвят лесно или са готови за употреба
 • Широка гама от допълнителни материали
 • Многобройни решения за детайли

Основи

 • Всички видове тухлени и бетонни конструкции с носеща способност
 • Препоръчва се да се извършва анализ на топлообмена и влагосъдържанието на предназначената за топлоизолиране стена, например с помощта на програмата Konstruktor 3.5

Условия на полагане

 • Температури в диапазона от +5°C до +25°C
 • Влажност на въздуха под 80%

Предлага се от: