Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Ceresit Ceretherm Express

MF_APR3
 1. Фиксиране
 • ПУ пяна-лепило за фиксиране на EPS плоскости CT 84 Express
  • Пластмасови дюбели CT 330
  • Броят на дюбелите и тяхното разпределение се определят от проектанта въз основа
  на анализа на подлежащата основа и изчисленията за натоварването
 1. Топлоизолационен материал
 • Плоскости от стиропор CT 315 или подобни, класифицирани както следва:
  EPS EN 13163-T2-L2-W2-S2-P4-BS170-CS(10)90-WL(T)2-DS(70)1-TR150
  • С дебелина до 25 cm
  • С плоска или профилирана челна повърхност
 1. Армирана шпакловка
 • Фибростъклена мрежа CT 325 с плътност 165 g/m2
  • Бяла лепилно-шпакловъчна смес за топлоизолация CT 87 „2 в 1”
 1. Грундираща боя
 • Без грунд!
 1. Мазилки
 • Акрилни мазилки: CT 60 („зърнеста” структура),CT 63 („рустикална” структура),
  CT 64 („рустикална” структура)
  • Силиконови мазилки: CT 74 („зърнеста” структура), CT 75 („рустикална” структура)
  • Силикат-силиконови мазилки: CT 174 („зърнеста” структура), CT 175 („рустикална”
  структура)
 1. Бои
 • Акрилна боя: CT 42
  • Силиконова боя: CT 48
  • Силикатна боя: CT 54
 1. Допълнителни компоненти
 • Профили за топлоизолиране при цокли и ъгли, и около прозорци

Област на приложение

 • Експресна топлоизолация – ефективно и висококачествено решение
  • За топлоизолиране на новопостроени сгради и сгради в процес на обновяване
  • За топлоизолиране на сгради в жилищния, обществения и промишления сектор
  • Максималната височина при монтаж – 25 m

Свойства:

 • Висока устойчивост на микробиологични замърсители (плесени и мухъли)
  • Устойчива на силно ударно натоварване
  • Високо устойчива на атмосферни въздействия
  • Много ниска абсорбираща способност
  • Много висока паропропускливост
  • Класификация на пожарния риск: В1 съгласно EN 13501-1

Външен вид

 • Акрилни, силиконови и силикат-силиконови мазилки с различни структури
  • Избор на мазилки и бои с широк спектър от цветове (над 210 цвята)
  • Възможност за изпълнение в нестандартни цветове според индивидуални заявки

Полагане

 • Компонентите на системата се подготвят лесно или са готови за употреба
  • Широка гама от допълнителни материали
  • Многобройни решения за детайли

Основи

 • Всички видове тухлени и бетонни конструкции с носеща способност
  • Препоръчва се да се извършва анализ на топлообмена и влагосъдържанието на
  предназначената за топлоизолиране стена, например с помощта на програмата
  Konstruktor 3.5

Условия на полагане

 • Температури в диапазона от +5°C до +25°C
  • Влажност на въздуха под 80%
  • За фиксиране на EPS плоскостите – температури от +0°C до +40°C и влажност на въздуха
  вкл. над 90%

Предлага се от: