Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Burnit WBS AC 50-Pell 40 – Комплект пелетен котел с горелка

MF_APR3

Описание:

Burnit WBS AC 50-Pell 40 – Комплект пелетен котел с горелка
Котел WBS Active с монтирана пелетна горелка Pell. Шнек. Бункер FH 500.
За отопление на средни и големи помещения с изгаряне на дървесни пелети.

Котел WBS Active се адаптира към режим изгаряне на пелети с няколко допълнителни елемента. Чрез тях комплект WBS Active с пелетна горелка Pell може да достигне желаното ниво на ефективност.

Тестван и одобрен съгл. европейска норма EN 303-5, клас 5.

Предимства: 

 • Готов за експлоатация комплект пелетен котел.
 • Котел WBS Acive, адаптиран към режим за изгаряне на пелети чрез монтирана пелетна горелка Pell и допълнителни елементи: съпротивителни ребра (турболатори), горна предпазна врата и монтажен комплект.
 • Микропроцесорен контролер.
  Функции: Автоматизирано запалване и пелетоподаване; Самопочистваща функция на горелката; Управление на помпа за oтоплителна инсталация; Управление на помпа за БГВ (битова гореща вода); Управление от външен стаен термостат; Управление на котела по температурата в буферен съд;
 • Температурен датчик следи температурата в котела.
 • Температурен датчик следи температурата в бойлера.
 • Два температурни датчика следят температурата в буфера.
 • Бункерът за пелети FH 500 позволява монтаж от ляво или от дясно на котела.

Елементи, осигуряващи безопасност:

 • Огънатата захранваща тръба на горелката възпрепятства постъпването на обратен огън от горелката в бункера с пелети;
 • Термостатична защита (80°С).
 • Предпазител 10 А;
 • В случай на прекъсване на електрозахранването всички настроени параметри се запаметяват в паметта на контролера.
 • Предпазен топлообменник;
 • Предпазен клапан 3 bar

Технически характеристики:

Модел WBS AC 40
PEL 50
Номинална мощност 35 kW
Минимална ÷ максимална мощност 10÷40 kW
Масов поток на изгорели газове
Минимална ÷ максимална мощност
0.007÷0.021kg/s
Габаритни размери на котел, горелка: Високична/Ширина/Дълбочина mm 1235/700/1375mm
Обем на водната риза 106L
Обем на горивната камера 97L
Необходима тяга на комина 14/0.14Pa/bar
Консумирана мощност WBS
Консумирана мощност PELL: Запалване
Работен режим/Самопрочистване
60W
400W
60÷70/1300W
Захранващо напрежение 230/50V/Hz
Препоръчително гориво Дървесни пелети, диаметър 6÷8mm/EN 14961-2:2011/
Комплект за присъединяване да
Допълнителни елементи WBS Active да
 Работен температурен интервал 65-80 °C
Температура на връщащия се топлоносител

 

60 °C
Работно налягане 3 bar
Тегло:котел, горелка/бункер 414/71 kg
Обем бункер за пелети FH 500 500 L
Вход студена вода А R11⁄4”/232 mm
Изход гореща вода В R11⁄4”/1265 mm
Гнезно за датчик или предпазен клапан К G 1⁄2”/1075 mm
Изход обезопасителен топлообменник Е R11⁄2”/1072 mm
Комин F Ø180/930 mm
Комин J Ø 350 mm
Ревизионен отвор на комина О 150/70 mm
Източване Y G 1⁄2”/232 mm
Пелетна горелка Pell/фланец Р да 
Управление горека Pell U да   

Предлага се от: