Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

BOSCH SOLID 5000 W К 24-1 SAW 62

Описание:

Отоплителните котли Sоlid 5000 W  са здрави, намаляват чувствително експлоатационните разходи и се използват лесно. Надеждни и с дълъг експлоатационен период.
Те са перфектно съгласувани за работа на дърва, като горивната камера поема дървесина с дължина до половин метър. Компактни и надеждни, те имат много добра производителност. Изолирането на камерата с керамичен материал гарантира много добро задържане на топлината и улеснява оптималното изгаряне на дървесината.

Предимствата накратко:

  • Икономия на разходи за гориво благодарение на пиролизна технология
  • Гама отоплителна мощност 18 kW, 25 kW, 33 kW, 36 kW
  • Управляващо табло за регулиране на вентилатора и циркулационната помпа в зависимост от температурата на котелната вода
  • Допълнителна сигурност чрез вградена серпентина за защита от прегряване
  • Възможност за изгаряне на цели дървесни трупи
  • Лесно почистване поради малкото количество пепел

Технически характеристики:

Диапазон на отоплителната мощност 12 – 25 kW
Разход на гориво на час 7 kg/h
Отвор за пълнене 430 x 240 mm
Обем горивна камера 86 l
Тегло 350 kg
Размери H x B x L 1250x626x1035 mm
Производител: BОSCH GmbH Thermotechnik

Сигурна работа
Котлите Sоlid 5000 W гарантират безопасно използване чрез вграденото уплавляващо табло и вентилатор за циркулация на въздуха.
Котлите от тази серия са оборудвани и с предпазен топлообменник. При опасност от прегряване термостатният вентил освобождава, а предпазният топлообменник се покрива със студена вода.

Гориво
Отоплителният котел Solid 5000 W работи с естествена и нетретирана дървесина. Дължината на отделните горивни елементи може да достига до 420 – 570 mm (в зависимост от типа отоплителен котел). Могат да се използват също така пресовани дървени материали и брикети.

Предлага се от: