Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Bosch Solid 2000 B SFU 16 HNS

MF_APR3

Стоманен котел на твърдо гориво  Bosch Solid 2000 B SFU 16 HNS

Технически данни:

Основно гориво кафяви въглища, диапазон мощност 6-16 kW
 Диапазон на отоплителната мощност (kW)   6-16
 Основно гориво  кафяви въглища 
 Заместително гориво  дърва, брикети, каменни въглища, кокс
 Отвор за пълнене (mm)  260х125
 Обем горивна камера (l)   26
 Тегло (kg)  166
 Размери H x B x L (mm)   920x600x730

Предимствата накратко:

 • Съобразена с потребностите мощностна гама от 16 до 45 kw;
 • Лесно почистване през широко оразмерената врата на камерата за пепел;
 • Увеличена ефективност с терморегулатор за поддържане на избраната температура;
 • Добре изолирана горивна камера чрез шамотни тухли;
 • Независимост чрез използване на разнообразно гориво: въглища, дърво, брикети.

Характеристики:

 • Съчетание от висока мощност и ниски експлоатационни разходи
 • Изборът на мощност на котела се прави в зависимост от площта на жилището и индивидуалните отоплителни потребности. Като база за сравнение се приема, че жилище с площ около 80 m? и отоплителен обем 200 m? се нуждае от около 6 kW изчислителна топлинна мощност, като разбира се точното оразмеряване зависи от броя на външните стени, изолацията, дограмата и други. Така гамата котли Sоlid 2000 B покрива голяма част от възможните приложения.
 • Котлите имат вграден терморегулатор, с който настройвате желаната температура на
  котелната вода и по този начин ограничавате максималната u стойност, а това
  оптимизира експлоатационните разходи. От показанието на термометъра винаги
  можете да следите температурата в отоплителния котел и налягането на водата.

Гориво:

Буквите от типовото обозначение на котлите оказват вида на препоръчваното гориво:

 • Отоплителните котли от тип “SFU” са предназначени за гориво тип
  кафяви въглища с размери 20 до 40 mm с отоплителна стойност 16 MJ/kg и водно
  съдържание до 28%. Като заместително гориво могат да бъдат използвани дърва,
  брикети, каменни въглища, пресовани горива, кокс.
 • Отоплителните котли от тип “SFB” са предназначени за дърва, сотоплителна стойност 13 MJ/kg и водно съдържание до 20 %, максимална дължина 330 mm респ. 500 mm и максимален диаметър 100 mm. Възможно е приложението на други видове горива като кокс, каменни въглища или брикети, като при това трябва да се синхронизират работните условия и параметрите на отоплителния котел със съответния вид гориво.

Улеснен монтаж и обслужване:

Монтажът на котела е изключително лесен, а свързването към инсталацията се извършва чрез
стандартни фитинги.

Зареждането на гориво става безпроблемно през разлоположения в горната част на котела
капак. За улесняване на почистването спомагат особено големите размери на
вратата и камерата за пепел, както и системата за раздвижване на скарата за
раздробяване на шлаката, с която пепелта се отстранява напълно.

С Вашия котел получавате също книжка с подробна информация по всички въпроси, касаещи
неговата поддръжка и експлоатация, оптималния избор на режим, гориво и т.н.

Димоотвод:

Имайте предвид, че изграждането връзката на отоплителния котел към комина трябва да се
извършва в съответствие с предписанията на местния строителен надзор.

Наличието на комин с добра тяга е основна предпоставка за коректното функциониране на отоплителния котел. От него зависят в голяма степен мощността и икономичността. За това отоплителният котел може да се свързва само към комин с добра тяга –подробни указания са описани в техническата документация на котела.

 

 

 

Предлага се от: