Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Bisolid SAVER W 35

MF_APR3

Описание:

Котлите от серия SAVER W са специализирани за дърва. По-високата ефективност, в сравнение с конкурентните котли на твърдо гориво, се постига благодарение на стоманена, триходова конструкция на топлообменника, завършваща с два тръбни снопа (по-голяма топлообменна площ). Предназначени са за отопление на едно-, многофамилни къщи или малки фирмени обекти, както и за подгряване на битова гореща вода.

Предимства:                

  • Надеждната, компактна и опростена конструкция на котела позволява изгарянето на дърва за огрев с дължина до 400 mm при висока ефективност, което гарантира икономичен режим на работа и ниска цена за отопление;
  • Възможност за изгаряне на определени видове агро отпадъци – дървесни остатъци от горска и селскостопанска дейност (клони от овощни дървета и други, вършина, кочани от царевица, слънчогледови пити, лозови пръчки), индустриални дървесни отпадъци (кори, изрезки), строителни дървесни отпадъци и брикети;
  • Стандартно е оборудван с механичен енергоспестяващ термостатичен вентил за автоматично регулиране на дебита на въздуха за горене, който осигурява максимално оползотворяване на горивото, икономичност при работа, както и регулиране на топлинната мощност в широк диапазон;
  • Бункерът за зареждане с гориво е увеличен, като гарантира продъл-жително време на работа между две последователни зареждания;
  • Изключително удобен за монтаж, експлоатация и поддръжка;
  • Котлите от серията Saver са тествани по стандарта EN 303–5 и отговарят на изискванията му;
  • Стандартно конструиран за лесен и бърз монтаж на пелетна горелка BISOLID;

Технически характеристики:

Номинална топлинна мощност 35 kW
Работно налягане 2 bar
Воден обем 100 l
Обем на бункера 106 l
Ефективност 86 %
Маса 285 kg
Дължина 920 mm
Височина 1100 mm
Широчина 720 mm