Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

BIO 50                                                  

MF_APR3

Описание:
Автоматизиран котел за централно отопление
Котел на твърдо гориво  BIOKAITRA BIO 50
В търсене на решение за намаляване на разходите за отопление, BIOKAITRA създаде серия от универсални котли с мощност 30 kW, 50 kW и 95 kW, които работят с евтин вид гориво – пелети от слама и биомаса от растителен призход. Оценка за тяхното качество са получените награди от изложения и референции от клиенти.
Използвайки нова патентована технология за горене, универсалните котли на BIOKAITRA имат възможност да работят с пелети, произвеждани от слама или от други селскостопански отпадни суровини. Съществено тяхно предимство, което ги откроява пред модели на други производители, е наличието на оптимизирана горелка, управлявана от интелигентен контролер, която безпроблемно се самопочиства в процеса на горене при образуване на шлака. В зависимост от вида на използваните пелети, от дисплея на контролера, настройките за работа на котела могат да се променят бързо и лесно. За моделите котли с мощност 30 kW и 50 kW, е предвидена и възможност за използване като резервно гориво на дърва за огрев и брикети произведени от слама или дървесни частици.
Привлекателността на пелетите от слама е не само ниската цена, а и високите енергетични характеристики. За разлика от другите котли, BIOKAITRA предотвратява появата на шлака по повърхността на горелката.
При работа на универсалните котли BIOKAITRA с евтини пелети от слама се постига значително снижаване на разходите за отопление. В този случай те се доближават до разходите при използване на най-евтиното гориво в момента – дървата за огрев, като в същото време се постига по-добър комфорт при отопление и удобство при обслужване на обекта.
Предимства на котлите BIOKAITRA:

 • Безопасност
  Установена система за управление, осигуряваща пълна безопастност в режим на експлоатация на котела, съгласно европейските стандарти за безопасност.
 • Икономичност
  • КПД на котела 88 %
  • Ниски разходи за отопление при гарантирана възможност за избор на евтини пелети от слама или селскостопанска суровина.
  • При използване на вид гориво – пелети от слама 1 кВт/ч се оценява на приблизително около 0,067 лв
  • Универсалност и иновативност
   Моделите котли BIOKAITRA са конструирани така, че да позволяват на потребителите лесен избор на режима на работа според вида използвано гориво: пелети от слама, пелети от дърво, а за моделите котли с мощност 30 kW и 50 kW е възможно и използването на твърдо гориво – дърва, дървени брикети и брикети от слама.
  • Лесно и удобно използване и обслужване
 • Зареждане на гориво за 3-7 дни
 • Автоматична горелка
 • Подаване на горивото в автоматичен режим
 • Лесно обслужване на котела и горелката

Характеристики:

Тип на котела Автоматичен котел на биомаса BIO 50
Диапазон регулируема мощност 15 – 50 кВ
Номинална мощност (при зареждане с пелети от слама с калоричност 4,2 кВч/кг) 50кВ
Ефективност при номинална мощност (при зареждане с пелети от слама с калоричност 4,2 кВч/кг) 86 %
Температура на изходящите газове 95 – 240 ° C
Отопляема площ 150 – 500 м2
                                                                                                                Използваеми горива Автоматично подаване  6-10 мм пелети от биомаса
Ръчно подаване на дърва, сламени и дървени брикети
Отвор за присъединяване на комин Ø200 мм
Разход на гориво при зареждане с пелети от слама с калоричност не по-малка от  4,2 кВч/кг (Qmin – Qn) 4 – 12 кг/ч
Максимално допустимо работно налягане на водата в котела 2 bаr
Обем на водата в котела 115 л
Допустима работна температура на водата (min-max) 60 – 85 ° C