Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Arca Aspiro A 52R

MF_APR3

“ARCA Aspiro” са котли на дърва, които използват метода на пиролиза или „обърнат пламък”.

Работата на котелите “ARCA Aspiro” се базира на принципа на пиролизата (или дестилация) на дървесина. Твърдото гориво, поставено в горното отделение на котела (отделението за дървата), при контакта си с жарта върху решетката образува газове, които, смесвайки се с горивния въздух (първичния въздух), създават горивна смес. Тази смес се всмуква през процепите на решетката към долната част на горивната камера (зоната на топлообмен), където поражда “обърнатия пламък”.

Пиролизата не изгаря пряко дървесината, а използва съдържащите се в нея газове. Това позволява пълното използване на твърдото гориво, т.е. висока енергийна ефективност при горенето и минимално замърсяване на околната среда заради липсата на дим от неизгорели газове и вредни вещества.

Горивната камера на котлите  “ARCA Aspiro” е с дебелина 8 mm и в горната си част – в отделението за дървата е без заваръчни шевове. Предните и задните стени са защитени от пласт огнеупорен цимент и през тях не минава вода (сухи стени).

Характеристики:

Мощност 49-60 kW
Размери шир./дълб./вис.  650х1030х1300 мм
Тегло  555 кг
Вход- изход вода 1 1/2 “ Ø
Фукс  180 Ø

Забележки: 

  1. Дюзи от хромиран чугун
  2. Регулиране на горенето чрез винтов механизъм за подаване на първичен и вторичен въздух
  3. Шпионка за наблюдаване на пламъка на горене