Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Термострен XPS

MF_APR3

Описание:

 • Производството на многослойни топлоизолационни платна е уникално за страната по своето технологично решение.
 • Плоскостите сепроизвеждат като термично съединена многослойна структура с висока якост на
  огъване и устойчивост на натиск, която осигурява по-нисък коефициент на топлопреминаване – от 0.026 до 0.03 W/m°C.
 • Произвежданите топлоизолационни плоскости са пазарно ориентирани по размери и дебелини, спрямо останалите, предлагани на пазара топлоизолационни материали.
 • Стандартно произвежданите изолационни плоскости са с размери 600х1250мм и 600х2500мм, имащи дебелина от 5 до 50мм.

Характеристики:

 • Механичните им характеристики позволяват влагането на продукта във всички сфери на неговото приложение.
 • Производсвото отговаря на всички изисквания на стандарта БДС EN 13164 и е сертифицирано за приложение в строителството.
 • Топлоизолационните платна “Термострен XPS”, се характеризират с многослойна затворена клетъчна структура с термично съединени слоеве, изработени от екструдиран пенополистирен (XPS).
 • Уникалните свойства на платната се постигат от последователното нарастване плътността на термично съединените слоеве от най-вътрешния към най-външния слой, който е в пряк допир с околната
  среда.
 • Едновремено с това се променя и технологията на разпенване в клетъчните структури на съставните слоеве от екструдиран полистирен, изграждащи отделните платна. В същото време, многослойните платна от екструдиран полистирен,притежават всички необходими свойства (висока якост, плътност, твърдост и т.н.,), присъщи и на монолитните платна.
 • Подобни високи технологии са използват и при създаването на материали, които се прилагат при термозащита на космически модули, материите за изработка на подводна и височинна термозащита и т.н.
 • Многослойната термично съединена структура на платната се характеризира с около 25 % по-високи топлоизолационни показатели в сравнение с платната от монолитен екструдиран полистирен.
 • Многослойните топлоизолационни платна се изработват по най-съвременни американски технологии и оборудване в българския завод на фирма”Термострен инвест” ЕООД.
 • Те могат да бъдат изработвани и с габаритниразмери по желание на клиента, т.е., дължини от 1250 мм до 2500 мм, широчини от 500 мм до 1000 мм и дебелини от 5 мм до 50 мм.

Предлага се от: