Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

ГЕО СИС ЕООД

гр. Пловдив, бул. „Кукленско шосе” № 47
Пловдивска област
тел: 0895 798 726
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Предмет на дейност Дружеството е създадено като специализирана организация за проектиране и изграждане на термопомпени климатични инсталации, използващи възобновяеми енергийни източници – подпочвени води и земно-свързани батерии.

 Основни дейности

 • проектиране, изграждане и поддръжка на промишлени и битови високоефективни термопомпени климатични инсталации
 • проектиране, изграждане и поддръжка на промишлени и битови конвенционални климатични инсталации и вентилационни системи
 • проектиране, изграждане и поддръжка на земно-свързани батерии /топлообменници/ за термопомпени системи
 • профилактика и ремонт на съществуващи климатични и вентилационни системи
 • проектиране, изграждане и профилактика на специфични климатични и вентилационни инсталации
 • доставка и монтаж на климатично оборудване и съоръжения
 • гаранционен и следгаранционен сервиз и поддръжка на оборудване и инсталации
 • диагностика и проверки за херметичност, ремонт, изваждане и пълнене с хладилни агенти на климатични инсталации, попадащи в обхвата на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 г.,относно някои флуорирани парникови газове и на Наредбата за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които нарушават озоновия слой
 • възможност за реакция /дежурства/

Приложение на реализация

 • промишлени и търговски обекти
 • обществено – административни сгради
 • жилищни сгради, хотели и частни домове
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.