Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Гаматерм ООД

LG_Gamaterm
София
ж.к. "Младост" 1 бл.1Б, пк 1000
София-град област
тел: 024 448 778, GSM: 0882 285 230
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Гаматерм ООД е компания развиваща се в сферата на новите технологии и системи за работа в отоплението, ВиК инсталациите, електроинсталаците и термографските обследвания на обекти и системи,  както на жилищни така и на индустриални сгради.

Като лидер в бранша Гаматерм ООД е с център на управление град София и представителства в някои по голими градове, като Пловдив, Бургас, Стара Загора, Сливен, Кюстендил, Варна и Габрово.
Компанията инвестира както във новите технологии, така и в обучението на професионални кадри. Фирмените екипи са от професионални и правоспособни електротехници, водопроводчици, заварчици, алпинисти с професионална подготовка за височинна работа и обучени инженери за работа с модерните и нови технологии, като термокамери, ултразвукови преобразуватели и други инструменти взаимствани от откритията на съвременната наука.
Една от основните дейности на Гаматерм ООД е термографското обследване на сгради и системи и тяхното възстановяване, както и подобряването на основните им показатели и намаляването на загубите. Под загуби се разбират освен топлинни така и енергийни. Термографията има широко приложение в електропреносната мрежа, пройзводствените технологии, водни съоръжения и други. С помоща на тази технология може да се откриват дефекти и нередности, т.е. да се прилага за поддръжка на системи в това число електро инсталации, ВиК и отоплителни системи, така и да се откриват вече възникнали повреди, аварии и откриване на скрити течове. Основно приложение намира за термографско обследване на сгради.
Дейности на компанията са и изграждането и на отоплителни инсталации и системи, ремонт на такива, доставка и монтаж на соларни инсталации, направа на топлоизолации на къщи, вили и блокове,изграждане на хидроизолации, монтаж и ремонт на котли с твърдо гориво,котли на газ и ток, монтаж на термопомпи, монтаж на радиатори, доставка и монтаж на електрически бойлери, сервиз на елетродомакински уреди на място, изграждане на газови инсталации, подово отопление на електричество, водно подово отопление, камини с водни ризи, инсталации за пелети.
Техническия персонал на компанията се поддържа в крак с новите открития и приложения в сферата, като се посещават всички семенари, обучения и презентации от компании, учени или фирми производители.
Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.