Търсене на Продукт / Фирма
Търси по ключова дума, продукт или фирма

Бизнес група Екотоп ЕООД

гр. София, 1513
с. Локорско, бул. Димитър Тошков № 3 А
София-град област
тел: 02 955 9958, 02 955 5991
GSM: 0897 95 00 77
Изпрати е-mail
Посети website
MF_APR3

Бизнес-група ЕКОТОП е организирана на принципа на затворен цикъл – пълен инженеринг в топлотехниката – заснемане и енергийно обследване, проектиране, производство, монтаж, сервиз и обучение в областта на:

индустриална топлотехника, топлинни системи, слънчеви и специални системи; термопомпи; вътрешно газоснабдяване, промишлени и битови вентилационни системи, климатизация и пречиствателни системи за въздух.

 

Групата се състои от четири самостоятелно управлявани фирми:

“БИЗНЕС-ГРУПА ЕКОТОП” ЕООД, ЕТ “ЕКОТОП-Димитър Киров”, “СИСТЕМ-КОНСУЛТ 2002″ ЕООД и “ТЕРМОАКТИВ” ЕООД с 80 души персонал – научни кадри, преподаватели, инженери, техници и работници.

За 28 години реализирахме над 1400 обекта във всички стопански направления. Запазвайки принципа на инженеринга, Бизнес-група ЕКОТОП разви интензивна външнотърговска дейност и стабилизира редовното производство на топлотехнически изделия.

Днес “ЕКОТОП” има широка иновационна дейност и обучава специалисти в практиката по топлотехника за България. В професионалната гилдия Бизнес-група ЕКОТОП се доказа като инкубатор на бизнес-кадри в областта.

Производството на топлотехнически изделия е организирано в четири специализирани цеха, а днешната складова база е разположена на

4000 m2. Общата площ, която заема Бизнес-група ЕКОТОП, е 36 дка.

Мобилният сервиз обслужва цяла България с шест сервизни коли.

Научно-изследователското звено разработи и внедри над 50 оригинални изделия, 10 от които имат издадени патенти от Патентното ведомство на Република България.

За този период са получени общо 11 отличия от престижни организации и изложения.

– 2017 г. получихме Годишна награда от LUXURY PROPERTY AWARDS в категория „Иновации и енергийна ефективност ”.

– 2018 г. получихме „Балканска Бизнес Награда” от VIP-COMMUNICATION AGENCY в категория „Устойчиво развитие на бизнеса”.

 

Бизнес-група ЕКОТОП притежава всички необходими Сертификати за проектиране и изпълнение и ефективно взаимодейства по конкретни проекти на инженеринговата дейност в областта на професионалната топлотехника:

– Сертификати за качество ISO 9001:2015, ISO 14 001:2015 и OHSAS 18 001:2007.

– Разрешения за специални видове СМР от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор;

– Сертификати за енергийно обследване на сгради и промишлени предприятия от Агенцията за Енергийна Ефективност.

Фирмата няма публикувани видео материали за продуктите, които предлага.
Фирмата няма публикувани брoшури за продуктите, които предлага.